Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Hoe leggen we het verstrekken van ICT-middelen aan werknemers vast?

Geplaatst: 11-07-2016

Momenteel is het zo dat elke werknemer een aantal ICT-middelen tot zijn beschikking heeft, die weer ingeleverd moeten worden op het moment van uitdiensttreding. Daarvoor tekenen werknemers een gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst willen we vervangen door de rechten en plichten vast te leggen in het personeelshandboek en in ons personeelsinformatiesysteem vast te leggen welke middelen aan de gebruiker verstrekt zijn. Is dit juridisch voldoende?

Lees verder »

Verbod op inhoudingen en verrekeningen

Geplaatst: 12-12-2016

Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan om inhoudingen op en verrekeningen met het loon van werknemers te doen als dat betekent dat zij daardoor minder dan het wettelijk nettominimumloon krijgen uitbetaald. Deze cursus legt u uit wanneer u rekening moet houden met het verbod.

Lees verder »

Welke verschillende soorten media zijn er om reclame te maken?

Geplaatst: 18-11-2009

Mijn organisatie is nogal ouderwets en houdt zich niet echt bezig met actief reclame maken. Inmiddels willen we onze eerste stappen hierin maken, want we hebben het idee dat we veel omzet mislopen en dat onze naamsbekendheid kan groeien als we wat actiever worden met reclame maken en zichtbaarder worden voor de buitenwereld. Welke verschillende soorten media zijn er zoal?

Lees verder »

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Geplaatst: 22-11-2017

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen.

Lees verder »

Netwerken

Geplaatst: 26-02-2014

Snel en doeltreffend contact leggen met interessante mensen, wie wil dat niet? Netwerken is het toverwoord voor het leggen van contacten met mensen die u tegenkomt. Denk aan ontmoetingen in de werksfeer, op recepties of bij andere officiële gelegenheden, maar ook in uw vrije tijd kunt u interessante zakelijke contacten ontmoeten. Veel communicatie tussen mensen komt per ongeluk of toevallig tot stand. Als u de voornaamste vuistregels van het netwerken verstaat, kunt u het opdoen van belangrijke contacten ook sturen en weet u zich altijd staande te houden.

Lees verder »

Beloningen

Geplaatst: 20-10-2016

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de loonuitbetaling. 

Lees verder »

Begroten omzet

Geplaatst: 04-04-2014

Wat is het verschil tussen omzet en consumentenomzet? Wat is omzet eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot opbrengst, winst, uitgaven en kosten? Misschien heeft u er ooit wel eens iets over gehoord, maar is het allemaal een beetje weggezakt. Tijd dus om uw kennis te verdiepen, dan wel op te frissen. In de cursus 'Begroten omzet' krijgt u alles te zien en te horen wat u echt moet weten over de omzet van uw organisatie.

Lees verder »

Professionele personeelsadministratie

Geplaatst: 19-05-2014

Zelfs als u maar één naam op uw loonlijst heeft staan, bent u verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten wel dat er volgens de 'Wet bescherming persoonsgegevens' specifieke eisen worden gesteld aan een professionele personeelsadministratie, maar wat deze precies inhoudt? Behoefte aan een kort en bondig overzicht van de voornaamste aandachtspunten? Dan is het nu de tijd om deze cursus te starten.

Lees verder »

Wet DBA

Geplaatst: 14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten, die de opdrachtgever garanderen dat hij niet inhoudingsplichtig als hij samenwerkt met een zelfstandig ondernemer. Deze cursus legt u alles uit over de inhoud van de Wet DBA.

Lees verder »

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Geplaatst: 08-12-2015

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw administratie te kunnen controleren. Deze cursus gaat daar dieper op in.

Lees verder »

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo niet, dan wordt het tijd om uw kennis op dit belangrijke punt eens bij te spijkeren. Een systematische training waarin de voornaamste elementen van het functionerings- en beoordelingsgesprek worden behandeld is voor u als leidinggevende zeker geen overbodige luxe.

Lees verder »

De geschiedenis van Prinsjesdag

Geplaatst: 06-09-2016

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor alle organisaties in Nederland. Maar hoe is Prinsjesdag nu eigenlijk ontstaan en was het altijd zo'n belangrijk moment? Deze cursus gaat dieper in op de geschiedenis van Prinsjesdag en wat er op Prinsjesdag gebeurt.

Lees verder »

Personeelslening of voorschot

Geplaatst: 15-12-2016

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus geeft u antwoord op deze vragen.

Lees verder »

Telt de militaire dienstplicht mee voor een 25-jarige jubileumuitkering?

Geplaatst: 09-04-2015

Een werknemer is bijna 25 jaar bij ons in dienst. Echter, hij is aan het begin van zijn loopbaan wel nog in militaire dienst geweest. Dat was toen nog verplicht. Mogen wij deze periode meetellen voor zijn 25 dienstjaren?

Lees verder »

Zijn de kosten van een bedrijfsuitje fiscaal aftrekbaar en tot welk bedrag?

Geplaatst: 08-04-2015

Ter bevordering van de teamgeest organiseert mijn onderneming een bedrijfsuitje. Alle werknemers en hun partners zijn uitgenodigd. Kan ik de kosten van het uitje aftrekken van de belasting en mag dat dan ook voor de partners van de werknemers?

Lees verder »

Kan ik een boete krijgen voor onrechtmatig gebruik van foto's op website?

Geplaatst: 19-09-2016

Onlangs werden wij aangeschreven door een advocatenbureau waarin wij aansprakelijk werden gesteld voor het onrechtmatig gebruik maken van een afbeelding van een concurrent van ons. Tevens werd ons een boete opgelegd van € 1.000 voor het gebruik maken van dit beeldmateriaal? Kan dat zomaar?

Lees verder »

Wel of niet de concurrent aanvallen?

Geplaatst: 17-04-2015

Wij zijn in het afgelopen jaar veel klanten verloren aan één concurrent in het bijzonder. Nu ligt er een plan om ons product met dat van de concurrent te vergelijken in onze volgende advertentie. Mag dit of gaan wij hiermee te ver?

Lees verder »

AVG: Data-protection Impact Assessment

Geplaatst: 20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren of laten uitvoeren. Deze e-learningcursus legt uit wat de Data-protection Impact Assessment precies is en welke rol dit speelt in de AVG.

Lees verder »

Kan ik de onbenutte vrije ruimte van de WKR gebruiken voor bonus?

Geplaatst: 01-12-2016

We hebben voor 2016 nog ruimte over binnen de WKR. In december wordt de jaarlijkse bonus uitgekeerd. Kan ik een stuk daarvan onbelast uitkeren zijnde benutting van de ruimte binnen de WKR?

Lees verder »

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Geplaatst: 21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.

Lees verder »

Motiveren

Geplaatst: 19-05-2014

Motiveren betekent niets meer of minder dan in beweging zetten. Dat is dus iets anders dan opjagen en afbranden. Hoe u uw collega's en werknemers in beweging zet én in beweging houdt, is op zichzelf niet eens zo moeilijk. Belangrijk om te beseffen is dat het motiveren van anderen bij uzelf begint. Deze training laat u in korte tijd ontdekken hoe dat werkt.

Lees verder »

Doelgroepregister

Geplaatst: 10-11-2016

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in de Quotumwet. Werkgevers kunnen via dit register eenvoudig achterhalen of (potentiële) werknemers tot de doelgroep banenafspraak behoren. Deze cursus gaat uitgebreid in op de achtergrond van het doelgroepregister en hoe de werkgever er gebruik van kan maken. 

Lees verder »

Kan de werknemer leaseauto gebruiken tijdens onbetaald verlof?

Geplaatst: 20-04-2016

Een werknemer is momenteel met onbetaald verlof, zonder gebruik van de leaseauto. Het laatste deel van zijn onbetaald verlof, drie weken, wil de werknemer weer in de leaseauto rijden. Volgens ons is dat niet mogelijk vanwege fiscale redenen (bijtelling) en de verzekering. Hebben wij daarin gelijk?

Lees verder »

Kan de werkgever onze vergoeding voor woon-werkverkeer afschaffen?

Geplaatst: 30-03-2015

Sinds kort krijgen nieuwe werknemers geen reiskostenvergoeding meer. Werknemers die al in dienst waren en verder dan tien kilometer van het werk wonen, krijgen dat nog wel. Volgens de directie blijft dat zo, maar de OR is toch bang dat de nieuwe regeling straks voor iedereen geldt. Hoe is dat wettelijk geregeld?

Lees verder »

Onderhandelen deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van het onderhandelen! Het is een kunst waarvoor veel oefening nodig is. U kunt het alleen echt in de praktijk leren. Deze online training brengt u echter wel de belangrijkste principes van het onderhandelen bij. Een tipje van de sluier: ga nooit in op het eerste bod!

Lees verder »

Uitdiensttreding van werknemers

Geplaatst: 09-09-2016

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening dan alleen de uitbetaling van het loon waar de vertrekkende werknemer recht op heeft.  

Lees verder »

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 3

Geplaatst: 12-11-2014

Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo niet, dan wordt het tijd om uw kennis op dit belangrijke punt eens bij te spijkeren. Een systematische training waarin de voornaamste elementen van het functionerings- en beoordelingsgesprek worden behandeld is voor u als leidinggevende zeker geen overbodige luxe.

Lees verder »

Effectief vergaderen deel 1

Geplaatst: 20-08-2014

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide cursus zet alle hoofdzaken voor het houden en leiden van een goede vergadering kort en bondig op een rij.

Lees verder »

Hoe werkt de uitruil van verlofuren in cafetariaregeling onder de WKR?

Geplaatst: 28-09-2016

Als een werknemer 20 extra vakantieuren koopt van zijn eindejaarsuitkering, die in december wordt genoten, moet de waarde van de extra verlofuren dan ten laste komen van de vrije ruimte?

Lees verder »

Werven en selecteren

Geplaatst: 26-02-2014

Hoe vindt u zo snel mogelijk de beste kandidaat voor uw openstaande functie? In de onafzienbare jungle van het werven en selecteren bestaat grote behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. U heeft zich namelijk te houden aan diverse regels tijden de werving- en selectieprocedure van potentiële nieuwe werknemers. U leert hier alles over met deze cursus.

Lees verder »

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Geplaatst: 23-02-2018

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan.

Lees verder »

WWZ deel 4: Ontslag

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen van deze cursus weet u alles over de oude en nieuwe regels van het ontslag.

Lees verder »

Moet ik de weekeinden tijdens een dienstreis ook uitbetalen als werktijd?

Geplaatst: 09-04-2015

Een werknemer van ons gaat binnenkort in Spanje een presentatie geven over onze onderneming. Hij verblijft daar ook in het weekend. Moeten we de zaterdag en zondag aan hem uitbetalen als werktijd, ook als hij dan eigenlijk niet aan het werk is?

Lees verder »

Hoe houd ik het overzicht van het aantal bezoekers op ons evenement?

Geplaatst: 13-04-2015

Onlangs hebben wij een evenement georganiseerd voor onze leden. Helaas viel de opkomst op de dag zelf nogal tegen. Dit was nogal opvallend, omdat de locatie bedoeld was voor een grotere groep. Hoe kunnen we dit een volgende keer voorkomen?

Lees verder »

Mag ik de referentie van de sollicitant naar eerder ziekteverzuim vragen?

Geplaatst: 10-04-2015

Ik ben in gesprek met een potentiële nieuwe werknemer en sta op het punt zijn referentie te bellen. Omdat ik maar drie werknemers in dienst heb, zou verzuim er stevig inhakken. Mag ik zijn oud-werkgever daarom vragen naar eventueel eerder ziekteverzuim?

Lees verder »

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte

Geplaatst: 18-12-2017

Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer een juiste BTW-aangifte doet. Hoog tijd dus om de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen te behandelen. Deze e-learningcursus legt uit waar u op moet letten bij uw BTW-aangifte en gaat ook dieper in op intracommunautaire leveringen, nultarief, verkoopfacturen en factuurvereisten.

Lees verder »

Hoe gaan we om met een vermoeden van alcohol- of drugsgebruik?

Geplaatst: 06-12-2016

Als het vermoeden bestaat dat een werknemer (kantoorfunctie) onder invloed op zijn werk verschijnt (alcohol of drugs), mag je dit dan rechtstreeks aan de werknemer vragen?

Lees verder »

Heeft een zzp’er met een VAR-wuo echt drie opdrachtgevers nodig?

Geplaatst: 09-04-2015

We werken met een zelfstandige die een VAR-wuo heeft. We weten echter dat onze onderneming zijn enige opdrachtgever is. Heeft de Belastingdienst hem dan wel de juiste Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gegeven?

Lees verder »

Voorbeeld verwerkingsregister

Geplaatst: 12-11-2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een organisatie aan de privacyregels voldoet bij de organisaties zelf. Dit gebeurt in de vorm van een verwerkingsregister. Het opstellen van een verwerkingsregister is verplicht. Als de Autoriteit Persoonsgegevens om een verwerkingsregister vraagt, moet uw organisatie deze ook verstrekken.In het verwerkingsregister vindt u diverse nummers die corresponderen met de instructies die op de laatste pagina’s van dit document staan. U vindt daar, naast uitleg van wat u precies moet invullen, ook voorbeelden.

Lees verder »

Wet- en regelgeving voor ondernemers

Geplaatst: 26-02-2014

De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en de Wetten met betrekking tot verkoop van genots- en geneesmiddelen. Veel kennis van wet- en regelgeving bestaat uit een verklaring van moeilijke termen en het onderscheiden van bepaalde begrippen. Kent u die, dan bent u in staat om zelf kennis te nemen van juridische teksten. In deze training wordt de nadruk gelegd op datgene wat u als ondernemer echt moet weten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Arbowet en Arboregeling. De cursus is praktisch van opzet en is opgebouwd aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden.

Lees verder »

AVG: een introductie

Geplaatst: 14-11-2017

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG.

Lees verder »

Opname van vakantiedagen

Geplaatst: 25-04-2016

In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de verval- en verjaringstermijn van vakantiedagen en in hoeverre de werkgever afwijkende afspraken mag maken over vakantiedagen. Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de regels rondom het opnemen van vakantiedagen.

Lees verder »

Heeft onze OR instemmingsrecht op 
het kiezen van preventiemedewerkers?

Geplaatst: 30-03-2015

Onze bestuurder wil de bedrijfsleiders aanwijzen als preventiemedewerkers. Wij vragen ons sterk af of hij dat zomaar kan beslissen. Heeft hij daarvoor niet de instemming van onze ondernemingsraad nodig?

Lees verder »

Burn-out voorkomen

Geplaatst: 26-02-2014

Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel. Het lijkt erop dat stress en overbelasting hun tol gaan eisen. Het herstellen van een burn-out duurt erg lang en dus is het voorkomen van een burn-out beter dan het genezen. Hoe voorkomt u een burn-out? In deze training leert u alle alarmsignalen herkennen. Ook krijgt u aanwijzingen voor het tijdig nemen van noodzakelijke maatregelen.

Lees verder »

WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW)

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er uitgelegd wat er is veranderd na het ontslag nu de WWZ actief is. Er zijn namelijk een aantal zaken die binnen de Werkeloosheidswet, ook wel bekend als de WW, zijn gewijzigd. Deze cursus legt u hier alles over uit, zodat u na afloop alles weet over de fase die een werknemer ingaat nadat hij is vertrokken bij een werkgever.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2019 inclusief register

Geplaatst: 31-01-2019

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2019, waaronder:de kersverse informatie over het woonland waar de werknemer en de relevantie daarvan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;de aandachtspunten bij de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;de toepassing van de werkkostenregeling (WKR);alle fiscale regels rond het vergoeden en verstrekken van vervoer;de aanpak van diverse arbeidsrelaties, inclusief de nieuwe bijlage over de gezagsverhouding;de administratieve verplichtingen van de werkgever rond de loonheffingen.Download dit handige naslagwerk inclusief alfabetisch trefwoordenregister direct.Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Bewaarplicht: Loonadministratie

Geplaatst: 15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie bewaart. Dit is met name belangrijk bij een eventuele controle van de fiscus. 

Lees verder »

ROI berekenen van social media

Geplaatst: 03-10-2017

Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere organisatie wel twijfelaars te vinden. Zij geloven bijvoorbeeld niet dat de marketingcenten die u in social media steekt, zich terugbetalen. Met het berekenen van de Return On Investment (ROI) maakt u daar een einde aan.Deze e-learningcursus helpt u de ROI te berekenen van uw social mediacampagnes.

Lees verder »

Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties

Geplaatst: 14-11-2018

De werkgever heeft straks recht op compensatie van de transitievergoeding als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het is inmiddels zeker dat deze compensatie van de transitievergoeding doorgaat, maar nog niet bekend wanneer het ingaat. Op z’n vroegst is dat 1 april 2020. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten waar de werkgever straks recht op heeft: de compensatie geldt namelijk ook met terugwerkende kracht. Deze tool geeft u meer informatie over de werking van de compensatie transitievergoeding, voorwaarden, aan te leveren gegevens en bijzondere situaties die kunnen ontstaan.

Lees verder »

Ketenbepaling nu en straks

Geplaatst: 01-11-2017

Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling ruim twee jaar geleden nog strenger maakte, wil de huidige regering dit deels terugdraaien. Zo wil het kabinet de ketenbepaling iets versoepelen en straks pas bij overschrijding van een periode aan (maximaal drie) opeenvolgende tijdelijke contracten van drie jaar automatisch een vast contract laten ontstaan, in plaats van na een periode van twee jaar. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan door het nieuwe kabinet zullen worden aangepast.

Lees verder »

Startformulier bij binnenkomst van de organisatie

Geplaatst: 27-02-2013

Een nieuwe werknemer in de organisatie betekent een hoop regelen. Aanmelden voor allerlei diensten en services waar uw werknemers gebruik van maken. Daarbij maakt u afspraken met de nieuwe werknemer over het starten van zijn werkzaamheden.

Lees verder »

Instemmingsprocedure OR

Geplaatst: 18-02-2015

Artikel 27 van de WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De bestuurder en uw OR moeten zich hierbij aan een aantal spelregels houden. Om te voorkomen dat u een ‘overtreding’ begaat, is het van belang om het instemmingsproces te kunnen dromen. Deze infographic laat in één overzicht zien hoe de instemmingsprocedure precies verloopt.

Lees verder »

Tijdregistratie werknemer

Geplaatst: 28-02-2013

Met deze rekentool houdt de werknemer bij hoeveel reguliere uren en overuren hij heeft gewerkt. In dit overzicht ziet u de tijdsregistratie per dag, per week en per jaar.

Lees verder »

Codes voor de loonaangifte 2019

Geplaatst: 17-01-2019

Voor het invullen van de werknemersgegevens in de loonaangifte van uw organisatie zijn verschillende codes nodig. In deze checklist vindt u alle codes die in 2019 van toepassing kunnen zijn.

Lees verder »

Voldoen aan de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen.

Lees verder »

De gevolgen van de AVG voor de salaris- en personeelsadministratie (incl. twee rechtszaken)

Geplaatst: 14-11-2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De AVG bevat privacyregels voor de gehele EU. In Nederland is de AVG in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gekomen. De AVG is op punten strenger dan de WBP en stelt zeer hoge sancties op het niet naleven van de privacyregels. Het is daarom van belang dat de werkgever weet waar hij op het gebied van zijn salaris- en personeelsadministratie onder meer rekening mee moet houden. Deze checklist geeft u een overzichtelijk lijstje en worden er twee relevante rechtszaken behandeld.

Lees verder »

Derde werkloosheidsuitkering: deelnemen aan de PAWW en de verwerking in de loonadministratie

Geplaatst: 13-11-2018

Sinds 1 januari 2016 krijgen werknemers die werkloos raken, steeds minder lang een WW-uitkering. Ook de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is beperkt. Deze beperkingen kunnen worden gerepareerd met een private verzekering: de PAWW. De werkgever is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van deze verzekering. Deze tool legt uit wat de werkgever precies moet doen in zo’n geval.

Lees verder »

Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft)

Geplaatst: 25-10-2018

Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!

Lees verder »

Aan de slag met een arbeidshandicap

Geplaatst: 18-11-2015

Deze poster geeft een overzicht van instrumenten die u kunt inzetten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Hang de poster op bij uw bureau!

Lees verder »

Omgaan met beslag op het loon

Geplaatst: 21-10-2015

Veel werkgevers krijgen wel eens met een loonbeslag voor een werknemer te maken. Als schuldeisers na een serie van invorderingsmaatregelen alsnog hun geld niet ontvangen van de werknemer, zullen zij beslag op zijn loon laten leggen. Dit is een zeer effectieve manier om de openstaande schuld alsnog geïnd te krijgen. Voor werkgevers betekent een opgelegd loonbeslag extra werk. Dit stappenplan voert u door de diverse fasen van zo’n beslag en geeft aan wat werkgevers wel en niet moeten doen.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

Inhoud van een getuigschrift

Geplaatst: 12-02-2018

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)werkgever hiervoor aansprakelijk. Deze infographic laat zien wat er in een getuigschrift moet staan en wat precies de verantwoordelijkheid is van de (oud-)werkgever.

Lees verder »

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Geplaatst: 24-05-2012

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s en referentiebrieven. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoelang u deze sollicitatiegegevens mag bewaren. Treedt een werknemer uit dienst, dan heeft u ook te maken met specifieke bewaartermijnen. In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatiegegevens én personeelsgegevens.

Lees verder »

Vakantiekaart 2019

Geplaatst: 01-12-2014

Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts zes maanden geldig zijn.

Lees verder »

Cumulatiegrond voor ontslag

Geplaatst: 01-11-2017

Wat de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 heeft weggenomen uit het ontslagrecht, wil het huidige kabinet juist weer invoeren: de mogelijkheid tot combineren van diverse ontslaggronden. Kantonrechters moeten daarbij gaan bepalen of een ontslag vanwege cumulatie van ontslaggronden inderdaad is gerechtvaardigd of dat de arbeidsovereenkomst gewoon moet blijven bestaan. Zo’n ontslag volgens de nieuw te introduceren cumulatiegrond kan voor werkgevers wel extra duur uitpakken. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond ontslaggronden en hoe de regering deze wil versoepelen.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register

Geplaatst: 26-03-2018

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst nul-urencontract

Geplaatst: 24-05-2012

In de regel zult u werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbieden. Maar soms heeft u behoefte aan meer flexibiliteit. In perioden van drukte kan het daarom handig zijn om een oproepkracht in te inschakelen. Een nul-urencontract biedt dan uitkomst. Deze tool biedt u een kant en klaar model.(Optionele) onderdelen van deze arbeidsovereenkomst:ingang dienstverband en functie;proeftijd en tussentijdse opzegging;salaris;vakantiedagen;cao;pensioen;geheimhoudingsbeding;concurrentiebeding;relatiebeding;verbod op nevenwerkzaamheden;boetebeding;eenzijdig wijzigingsbeding.

Lees verder »

Voldoet uw site aan de veiligheidseisen die de AVG stelt?

Geplaatst: 15-01-2018

Regelmatig verschijnt er een bericht waarin staat dat er een organisatie persoonsgegevens is kwijtgeraakt. U wilt natuurlijk niet dat uw organisatie met zo’n bericht in het nieuws komt. Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u wettelijk verplicht om een waterdichte site te onderhouden. Maar hoe controleer u of uw site nog altijd voldoet aan alle veiligheidseisen?

Lees verder »

Regels voor de transitievergoeding

Geplaatst: 26-05-2016

De regering wil de regels voor de transitievergoeding wijzigen, omdat werkgevers door de Wet Werk en Zekerheid soms met onredelijke financiële plichten te maken krijgen. Als de Tweede en Eerste Kamer de wijzigingsvoorstellen goedkeuren, treden er twee maatregelen in werking. Deze twee maatregelen worden in deze infographic uitgelegd.

Lees verder »

Onbelaste consumpties van de zaak

Geplaatst: 04-01-2013

Werknemers kunnen door hun werkgever onder voorwaarden onbelast van eten en drinken voorzien worden. Om te bepalen of een bepaalde vergoede of verstrekte versnapering – in dit geval een kleine consumptie – daadwerkelijk onbelast is, moet de werknemer een aantal punten nalopen.

Lees verder »

De regels van werkplekken in een kantoortuin

Geplaatst: 15-08-2017

Als u de beschikbare vloeroppervlakte wilt gebruiken, is een kantoortuin-inrichting een goede optie. Dat kan een probleem zijn voor werknemers die zich liever willen afzonderen. Gelukkig zijn er goede manieren om overlast van collega's te minimaliseren. Houd er rekening mee dat er ook wettelijke verplichtingen gelden.

Lees verder »

Proefplaatsing aanvragen voor arbeidsbeperkten

Geplaatst: 21-07-2016

Bent u huiverig om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, dan kunt u kiezen voor een zogenoemde proefplaatsing. In dat geval komt de werknemer voor twee maanden onbetaald op proef bij u werken, terwijl zijn uitkering gewoon doorloopt. In deze tool wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een proefplaatsing aanvraagt.

Lees verder »

Bepalen vrije ruimte

Geplaatst: 28-08-2013

Onder de werkkostenregeling kunnen werkgevers 1,2% van de fiscale loonsom besteden aan (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bij overschrijding van die vrije ruimte is de onderneming 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd. Om te kunnen bepalen wat bovenmatig is, moet natuurlijk eerst correct worden bepaald hoe groot de vrije ruimte precies is. Deze tool biedt inzicht in de wijze waarop de hoogte van de vrije ruimte moet worden bepaald.

Lees verder »

Kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof

Geplaatst: 31-03-2015

Er zijn twee soorten verlof; kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg te verlenen. Langdurend zorgverlof is er om voor een langere tijd iemand te verzorgen. Deze poster laat in één overzicht zien hoe dat precies werkt.

Lees verder »

Controlepunten beschikking Whk-premie

Geplaatst: 21-10-2015

Elk jaar ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking met de premie-Whk voor het komende jaar. In de praktijk blijken er nogal eens fouten in deze beschikking te zitten, die mede is gebaseerd op gegevens van UWV. Het is dus belangrijk dat u de beschikking aan een grondige inspectie onderwerpt, want u wilt natuurlijk niet meer premie betalen dan nodig is! Deze tool biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren om te voorkomen dat u te veel premie betaalt.

Lees verder »