Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Discriminatie signaleren op de werkvloer

Geplaatst: 14-11-2017

Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te pakken. Toch is dat noodzakelijk, omdat een geval van discriminatie ingrijpende, negatieve gevolgen voor uw organisatie heeft. Probeer het dus niet te ontkennen en kijk al helemaal niet weg, maar maak het bespreekbaar en bestrijd het. Deze e-learningcursus helpt u met het herkennen van discriminatie op de werkvloer.

Lees verder »

Effectief financieren van uw onderneming

Geplaatst: 16-07-2014

Een gezonde onderneming zet u niet op zonder een degelijke financiële basis. Hoe gaat het financieren van een onderneming in zijn werk? Wat zijn de basisprincipes waar u in ieder geval aan moet denken als u het spannende avontuur van het ondernemerschap aangaat? Deze cursus is bedoeld om u aan de hand van praktische voorbeelden antwoorden te geven op deze elementaire vragen.

Lees verder »

Wet aanpak schijnconstructies

Geplaatst: 21-10-2016

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van een schijnconstructie als het lijkt dat een werkgever een werknemer het minimumloon uitbetaalt, terwijl daar in de praktijk geen sprake van is. De WAS moet zulke constructies onmogelijk maken door bijvoorbeeld inhoudingen op het minimumloon te verbieden. De WAS brengt wijzigingen aan in verschillende wetten. Deze cursus toont kort aan welke aanpassingen er zijn doorgevoerd.

Lees verder »

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo niet, dan wordt het tijd om uw kennis op dit belangrijke punt eens bij te spijkeren. Een systematische training waarin de voornaamste elementen van het functionerings- en beoordelingsgesprek worden behandeld is voor u als leidinggevende zeker geen overbodige luxe.

Lees verder »

Wat is eigenlijk het verschil tussen een vangnet- en een maatwerkregeling?

Geplaatst: 13-04-2015

Het contract met onze arbodienst loopt binnenkort af en ik wil daarom kijken of de dienstverlening nog aansluit bij onze behoefte. Ik hoorde dat je kunt kiezen voor een vangnet- of een maatwerkregeling. Wat is precies het verschil tussen die regelingen en waar moet ik op letten als ik wil overstappen op een maatwerkregeling?

Lees verder »

Kan de werknemer leaseauto gebruiken tijdens onbetaald verlof?

Geplaatst: 20-04-2016

Een werknemer is momenteel met onbetaald verlof, zonder gebruik van de leaseauto. Het laatste deel van zijn onbetaald verlof, drie weken, wil de werknemer weer in de leaseauto rijden. Volgens ons is dat niet mogelijk vanwege fiscale redenen (bijtelling) en de verzekering. Hebben wij daarin gelijk?

Lees verder »

Factureren met BTW-berekening

Geplaatst: 26-02-2014

Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen? Waarom komt het hier op zorgvuldigheid aan? En tot slot: wat zijn de gangbare regels voor de aanduiding van een BTW-berekening in de facturen die u opstuurt? U krijgt hier een praktisch en bondig antwoord op in deze training.

Lees verder »

WWZ deel 2: Oproepcontracten

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de oproepcontracten. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van oproepcontracten. Na het volgen van deze cursus weet u alles over de verschillende soorten oproepcontracten en wat er wel en niet is veranderd nu de WWZ is ingegaan.

Lees verder »

Voorkom acquisitiefraude

Geplaatst: 26-02-2014

Bijna iedere organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken: een factuur van een bedrijf waar u nog nooit contact mee heeft gehad of iemand aan de telefoon die vraagt of u even de gegevens controleert voor een gratis verlenging van een of ander abonnement. Omdat u haast heeft, of omdat u net even niet goed oplet, trapt u erin. In zo'n geval bent u slachtoffer van acquisitiefraude. Deze vorm van fraude kan flink in de papieren oplopen, nog afgezien van de ergernis die het u kost. Hoe u dit probleem succesvol aanpakt, leert u in deze bondige cursus.

Lees verder »

Timemanagement deel 4

Geplaatst: 12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management, zodat u straks uw hand niet meer omdraait voor deadlines, tijdnood en stress. Het overkomt u na het volgen van deze cursus niet meer dat uw prioriteitenlijst alleen maar langer wordt, u uw taken niet meer afkrijgt en u wordt afgerekend op het mislopen van deadlines.

Lees verder »

WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Het gaat dan om de proeftijd en het concurrentiebeding. De meeste regels op het gebied van de proeftijd en het concurrentiebeding blijven zoals ze waren. Er zijn alleen specifieke uitzonderingen voor werknemers met een kortdurend contract bijgekomen. Daarnaast wordt er tijdens deze cursus nog stil gestaan bij de aanzegtermijn.

Lees verder »

Werken met het grootboek

Geplaatst: 26-02-2014

Na elk financieel feit zou de balans moeten worden aangepast. Dit is echter een zeer omslachtige manier van werken. Hoe moet het dan met de registratie en administratie van financiële feiten die zich voordoen binnen uw organisatie? Daarvoor biedt het werken met een grootboek de oplossing. In deze cursus wordt op een korte, krachtige en praktische manier uitgelegd hoe u dat doet.

Lees verder »

Algemene voorwaarden

Geplaatst: 26-02-2014

Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst nodig heeft, is het handig goede algemene voorwaarden te hebben. Deze duidelijke, afgebakende cursus over algemene voorwaarden leert u hier alles over. Na deze cursus kunt u snel de algemene voorwaarden opstellen voor uw organisatie.

Lees verder »

Timemanagement deel 3

Geplaatst: 12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management, zodat u straks uw hand niet meer omdraait voor deadlines, tijdnood en stress. Het overkomt u na het volgen van deze cursus niet meer dat uw prioriteitenlijst alleen maar langer wordt, u uw taken niet meer afkrijgt en u wordt afgerekend op het mislopen van deadlines.

Lees verder »

Motiveren

Geplaatst: 19-05-2014

Motiveren betekent niets meer of minder dan in beweging zetten. Dat is dus iets anders dan opjagen en afbranden. Hoe u uw collega's en werknemers in beweging zet én in beweging houdt, is op zichzelf niet eens zo moeilijk. Belangrijk om te beseffen is dat het motiveren van anderen bij uzelf begint. Deze training laat u in korte tijd ontdekken hoe dat werkt.

Lees verder »

De geschiedenis van Prinsjesdag

Geplaatst: 06-09-2016

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor alle organisaties in Nederland. Maar hoe is Prinsjesdag nu eigenlijk ontstaan en was het altijd zo'n belangrijk moment? Deze cursus gaat dieper in op de geschiedenis van Prinsjesdag en wat er op Prinsjesdag gebeurt.

Lees verder »

Wat zijn de mogelijkheden om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan?

Geplaatst: 13-06-2017

Bij ons is een discussie ontstaan inzake de mogelijkheid om een AOW-gerechtigde werknemer te kunnen/mogen ontslaan. Kunt u mij informeren over de mogelijkheid en de consequenties hiervan? Het gaat dan om werknemers met zowel een tijdelijke arbeidsovereenkomst, als werknemers met een onbepaalde tijd overeenkomst. De overeenkomsten zijn aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd. Is het nog van belang of het dienstverband beëindigd wordt i.v.m. bedrijfseconomische redenen?Wij willen graag weten of wij eenzijdig, zonder consequenties, het dienstverband met deze AOW-gerechtigde werknemers kunnen beëindigen.

Lees verder »

Werven en selecteren

Geplaatst: 26-02-2014

Hoe vindt u zo snel mogelijk de beste kandidaat voor uw openstaande functie? In de onafzienbare jungle van het werven en selecteren bestaat grote behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. U heeft zich namelijk te houden aan diverse regels tijden de werving- en selectieprocedure van potentiële nieuwe werknemers. U leert hier alles over met deze cursus.

Lees verder »

Netwerken

Geplaatst: 26-02-2014

Snel en doeltreffend contact leggen met interessante mensen, wie wil dat niet? Netwerken is het toverwoord voor het leggen van contacten met mensen die u tegenkomt. Denk aan ontmoetingen in de werksfeer, op recepties of bij andere officiële gelegenheden, maar ook in uw vrije tijd kunt u interessante zakelijke contacten ontmoeten. Veel communicatie tussen mensen komt per ongeluk of toevallig tot stand. Als u de voornaamste vuistregels van het netwerken verstaat, kunt u het opdoen van belangrijke contacten ook sturen en weet u zich altijd staande te houden.

Lees verder »

Combi bedrijfsarts en preventiemedewerker mogelijk?

Geplaatst: 21-12-2017

Is het wettelijk toegestaan dat een bedrijfsarts, die fulltime in dienst is bij een werkgever, ook de functie van preventiemedewerker invult?

Lees verder »

Noodzakelijkheidscriterium

Geplaatst: 07-11-2016

Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur voor werknemers. In deze cursus komen het criterium en de bijbehorende voorwaarden aan bod.

Lees verder »

Effectief uw gesprekspartner beïnvloeden

Geplaatst: 17-10-2017

Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die veel met verschillende partijen en personen samenwerkt. Hoe overtuigt u anderen van uw mening of standpunt? In deze e-learningcursus leert u vier verschillende stijlen waarmee u anderen effectief kunt beïnvloeden.

Lees verder »

Delegeren

Geplaatst: 26-02-2014

Als leidinggevende houdt u graag zelf de touwtjes in handen. Bedenk echter wel dat controlegedrag zich vroeg of laat tegen u keert. Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die het lastig vinden om werk uit handen te geven en die op een doeltreffende manier willen leren hoe het ook anders kan.

Lees verder »

Projectmanagement deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Tijdens deze cursus krijgt u in drie onderdelen de voornaamste zaken die een rol spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van een project te zien. De cursus is concreet opgezet en laat aan de hand van een aansprekend praktijkvoorbeeld zien hoe u uw theoretische bagage in de realiteit handen en voeten kunt geven.

Lees verder »

WWZ deel 7: Overzicht

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus worden alle maatregelen van de WWZ kort genoemd met de bijbehorende ingangsdata. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van alle ingangsdata en de meest belangrijke wijzigingen.

Lees verder »

Verzekeringen

Geplaatst: 17-07-2014

Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen hoort daarbij. In de cursus 'Verzekeringen' wordt op een rij gezet wanneer en op welke manier het sluiten van bepaalde verzekeringen voor u en uw organisatie belangrijk kan zijn. Welke afwegingen maakt u daarbij, welke afwegingen zijn daarbij echt zinvol en welke niet?

Lees verder »

Verzuim op de werkvloer deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen vol aan de opengevallen gaten. Tegelijkertijd is het uw taak om het verzuim zelf ook op een deskundige en doeltreffende manier te begeleiden. Hoe hanteert u de geldende regels? Hoe beperkt u schade op korte of langere termijn? Wat zijn uw mogelijkheden, rechten en plichten? Met behulp van de training 'Verzuim op de werkvloer' zult u een duidelijk antwoord vinden op deze en veel andere vragen.

Lees verder »

Offerte maken

Geplaatst: 26-02-2014

In de cursus 'Offerte maken' maakt u in zeer korte tijd grondig kennis met alle hoofdzaken van het gericht aanbieden van uw producten of diensten. In deze cursus komen verschillende soorten offertes aan bod, de diverse succesfactoren waar u mee moet rekenen bij het maken van een offerte, het indelen (structureren) en ten slotte het opstellen van de offerte zelf. De cursus wordt afgesloten met een op de praktijk gerichte toets.

Lees verder »

Overtuigend schrijven voor het web deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

De mensheid schrijft al een paar duizend jaar. Maar met de opkomst van het internet is het schrijven van teksten pas echt gedemocratiseerd. Bijna iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de grootste collectieve tekstproductie in de geschiedenis, maar of het allemaal de kwaliteit heeft die het eigenlijk zou moeten hebben? Wilt u kwalitatief goed schrijfwerk leveren voor een website, dan kunt u de aanwijzingen uit deze cursus eigenlijk niet missen.

Lees verder »

Situationeel leidinggeven

Geplaatst: 16-07-2014

In iedere situatie worden andere aspecten van uw leidinggevende capaciteiten aangesproken. De verschillende stijlen van leidinggeven worden in deze training niet gezien als statische elementen, maar als schakelbare methodes. Methodes van leidinggeven die u op een flexibele manier zo kunt inzetten dat ze het beste aansluiten bij het competentieniveau van uw werknemers.

Lees verder »

Overtuigend schrijven voor het web deel 3

Geplaatst: 12-11-2014

De mensheid schrijft al een paar duizend jaar. Maar met de opkomst van het internet is het schrijven van teksten pas echt gedemocratiseerd. Bijna iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de grootste collectieve tekstproductie in de geschiedenis, maar of het allemaal de kwaliteit heeft die het eigenlijk zou moeten hebben? Wilt u kwalitatief goed schrijfwerk leveren voor een website, dan kunt u de aanwijzingen uit deze cursus eigenlijk niet missen.

Lees verder »

Geldt er na 104 weken ziekte opnieuw loondoorbetalingsplicht?

Geplaatst: 05-12-2016

Een werknemer van ons is inmiddels 104 weken ziek en heeft ook de WIA-aanvraag gedaan. De betreffende werknemer was op het moment van WIA-beoordeling voor 25 uur aan het werk (van de volledige 40 uur per week). Wij blijven hem nu dan ook voor 25 uur per week betalen. Voor de overige 15 uren kan hij of WIA of WW krijgen van UWV. Heeft deze werknemer na de 104 weken weer recht op loondoorbetaling bij ziekte als opnieuw ziek wordt?

Lees verder »

Fiscale eenheid

Geplaatst: 26-09-2016

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen vormen moet u aan een aantal vereisten voldoen. De voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de VPB, voor de BTW en voor de loonheffingen komen uitgebreid aan bod in deze online cursus. 

Lees verder »

Feedback geven

Geplaatst: 16-07-2014

Feedback geven is een kunst die elke leidinggevende onder de knie zou moeten hebben. Dat hangt af van enkele fundamentele regels. Die regels worden in deze training op een compacte, deskundige en begrijpelijke manier voor u op een rij gezet. Deze cursus gaat uit van feedback als een 'reactie op iemands functioneren'; het gaat dus niet over de waardering of beoordeling van een persoon.

Lees verder »

Mogen wij het OR-reglement tussentijds aanpassen met OR-verkiezingen op komst?

Geplaatst: 11-01-2018

Is het toegestaan om het OR-reglement nu aan te passen zodat we de tussentijdse verkiezingen komende juni voor twee vacante zetels digitaal kunnen houden? Of mogen we de verkiezingen digitaal houden hoewel het reglement spreekt van schriftelijke stemming. De reguliere verkiezingen vinden pas weer plaats per 1 januari 2020.

Lees verder »

Ik heb een uitnodiging gekregen voor een vernissage. Wat is dat eigenlijk en is chique kleding verplicht?

Geplaatst: 15-11-2010

Een vernissage lijkt een beetje op een receptie, maar is dat toch niet helemaal. Een vernissage is een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals de opening van een tentoonstelling of het in gebruik nemen van een nieuw pand. Vernissages dragen over het algemeen een zeer informeel karakter. U hoeft dus niet in chique kleding te verschijnen.

Lees verder »

Voldoen wij aan de bewaarplicht als wij onze geprinte facturen opslaan (en dus niet digitaal)?

Geplaatst: 21-02-2017

Wij krijgen veel facturen digitaal binnen. De facturen printen we nu uit. Moeten wij het digitale exemplaar dan ook bewaren of is de papieren afdruk voldoende? Maakt het verder uit of we de factuur in kleur of in zwart-wit uitprinten?

Lees verder »

Mogen wij een nieuwe medewerker een contract voor onbepaalde tijd aanbieden met een proeftijd minder dan 5 maanden?

Geplaatst: 04-01-2018

Vanaf januari is de proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd verlengd naar maximaal 5 maanden. Betekent dit dat wij een nieuwe medewerker (1e contract bij ons) ook een contract voor onbepaalde tijd kunnen aanbieden met een proeftijd van minder dat 5 maanden?

Lees verder »

Na wijziging van horeca CAO, hoeveel zou ik dan moeten verdienen?

Geplaatst: 15-01-2018

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe horeca CAO. Hierin staat de volgende tekst:De loontabel per 1 januari 2018 bij deze cao is inclusief 1,3% aanpassing met de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens van oktober 2017.Stel: er is een loontabel van bv. € 1.000 tot € 2.000 en ik verdien € 1.500. Gaat mijn salaris dan 1,3% omhoog of is dit alleen van toepassing op de begin- en eindsalaris van de schaal. De schaal wordt dan € 1.013 tot € 2.026, maar het salaris blijft € 1.500. Of wordt het salaris dan € 1.519,50?

Lees verder »

Effectief vergaderen deel 1

Geplaatst: 20-08-2014

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide cursus zet alle hoofdzaken voor het houden en leiden van een goede vergadering kort en bondig op een rij.

Lees verder »

Moet ik reiskosten blijven vergoeden tijdens het ouderschapsverlof?

Geplaatst: 10-04-2015

Mijn werknemer rijdt in een auto van de zaak. Over twee maanden neemt hij gespreid over een langere periode ouderschapsverlof op. Mag ik hem dan een eigen bijdrage vragen voor het privégebruik van de auto tijdens zijn afwezigheid? En hoe werkt dit als een werknemer in een soortgelijke situatie een reiskostenvergoeding ontvangt?

Lees verder »

Voldoen we aan de vernietigingsplicht?

Geplaatst: 03-10-2016

Op dit moment is het zo dat we documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is, niet meer door ons worden vernietigd maar opvraagbaar blijven in het digitale dossier. Wat we wel doen is dossiers van medewerkers die uit dienst zijn overhevelen naar een andere omgeving, waardoor personeelsdossiers niet meer direct opvraagbaar zijn. Voldoen we daarmee aan de vernietigingsplicht?

Lees verder »

Beslagvrije voet per 1 juli 2018 per maand

Geplaatst: 04-06-2018

Als uw organisatie te maken krijgt met loonbeslag kan de beslaglegger nooit beslag leggen op het volledige salaris van de werknemer. Het deel dat overblijft is de beslagvrije voet: het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. Net als bij de bijstand is de hoogte van de beslagvrije voet dus afhankelijk van de leeftijd, huwelijkse staat en gezinssituatie van de werknemer. Deze tool toont de tarieven die gelden van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019.

Lees verder »

Mag ik een verkeersboete onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR?

Geplaatst: 14-12-2017

Mij is momenteel niet helemaal duidelijk of een verkeersboete nu wel of niet ondergebracht mag worden in de vrije ruimte van de WKR. Op verschillende websites staat dat dit mogelijk is wanneer de auto op naam van de werkgever staat, maar in het Handboek Loonheffingen kan ik hier niets over terugvinden. Ook kan ik hier geen jurisprudentie over vinden. Indien dit wel mag vraag ik me tevens af of dan ook de helft van de verkeersboete ingehouden mag worden.

Lees verder »

Valt de vergoeding voor waskosten in de vrije ruimte?

Geplaatst: 11-07-2016

Wij zijn een organisatie met 24-uursdiensten. Onze medewerkers hebben tussen 23.00 uur en 08.00 uur een aanwezigheidsdienst. Zij slapen dan op hun werk, maar kunnen opgeroepen worden. Wij willen dat de medewerkers hun gebruikte bedlinnen na de dienst mee naar huis nemen en wassen en ze hiervoor een vaste maandelijkse vergoeding geven. Valt deze vergoeding in de vrije ruimte onder de WKR? 

Lees verder »

Hoe maken we een goede RI&E voor de thuiswerkplekken?

Geplaatst: 14-04-2015

Onze organisatie gaat over op Het Nieuwe Werken (HNW). Medewerkers mogen binnen een aantal randvoorwaarden thuiswerken. Ook gaan we op een andere manier samenwerken en gelden er andere eisen voor de manier van leidinggeven. Ons kantoor dient meer als een ontmoetingsplek. We willen onze RI&E daarom uitbreiden met HNW. Onze ­medewerkers doen vooral beeldschermwerk en voeren telefoongesprekken.

Lees verder »

Hoe gaan we om met een vermoeden van alcohol- of drugsgebruik?

Geplaatst: 06-12-2016

Als het vermoeden bestaat dat een werknemer (kantoorfunctie) onder invloed op zijn werk verschijnt (alcohol of drugs), mag je dit dan rechtstreeks aan de werknemer vragen?

Lees verder »

Moet de werkgever de bankrelatie van een medewerker controleren voor de WAS?

Geplaatst: 08-05-2017

Een medewerker geeft zijn bankrelatie op op een formulier dat door hem wordt ondertekend. Is de werkgever verplicht dit te controleren, door bijvoorbeeld het bankpasje te laten overleggen? Of door te controlen dat de bankrekening ook daadwerkelijk van de medewerker is?

Lees verder »

Wat is de uitzondering op de WAS voor sociale werkbedrijven?

Geplaatst: 08-12-2016

Op de WAS is een uitzondering gecreëerd ten aanzien van sociale werkbedrijven. Kunt u aangeven wat deze uitzonderingen zijn?

Lees verder »

Is een pilot instemmingsplichtig?

Geplaatst: 12-12-2017

Binnen onze organisatie is een werkgroep opgestart om de (zorg)instelling helemaal rookvrij te maken voor cliënten en medewerkers. Nu werken we nog met rookruimtes. Binnenkort wil men al starten met een pilot op een van de locaties. Is de start van zo'n pilot instemmingsplichtig?

Lees verder »

Wel of niet uit dienst vanwege ziekmelding na vaststellingsovereenkomst?

Geplaatst: 26-09-2016

Iemand gaat uit dienst op basis van een vaststellingsovereenkomst, maar na het tekenen is de werknemer ziek geworden. Wij zijn eigenrisicodrager, dus moeten het ziekengeld betalen. Betekent dit dat het dienstverband niet is beëindigd?

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

Voldoen aan de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen.

Lees verder »

Bruto minimum(jeugd)loon 2018 (tweede helft)

Geplaatst: 23-05-2018

Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 juli 2018 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!

Lees verder »

Bezwaarschrift tegen heffing box 3 over jaar 2017

Geplaatst: 15-04-2015

De belastingheffing over vermogen in box 3 ligt al een tijdje behoorlijk onder vuur. Het is namelijk bijna onmogelijk om het rendement te behalen dat de Belastingdienst veronderstelt. Uit een arrest van de Hoge Raad zou u kunnen opmaken dat deze heffing mogelijk in strijd is met het Europees recht. Betaalt u in 2017 belasting in box 3 en bent u het daar niet mee eens, dan moet u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw rechten blijven dan behouden, zodat het mogelijk is om uw geld terug te krijgen als wellicht binnenkort wordt bevestigd dat de heffing in strijd is met de Europese regels. Deze tool helpt u bij het opstellen van een dergelijk bezwaarschrift.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Bewaartermijnen personeelsgegevens

Geplaatst: 28-12-2012

De overheid en de Belastingdienst stellen eisen aan  de bewaartermijn van diverse stukken. In deze vaktool vindt u een overzicht van personeelsgegevens die u verplicht moet bewaren, samen met de bewaartermijn. Op dit formulier kunt u voor elk stuk bijhouden op welke plaats in de organisatie deze wordt bewaard en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo heeft u een handig overzicht om op terug te vallen.

Lees verder »

Gedragscode: omgaan met social media

Geplaatst: 10-11-2014

Verschillende werknemers, bijvoorbeeld marketeers, werken met sociale netwerken of blogs. Wat mag wel en wat mag niet wat betreft social media binnen uw organisatie? Het is verstandig om hierin één lijn te trekken. Door een gedragscode op te stellen schept u duidelijkheid. Deze tool helpt u met het opstellen van goede richtlijnen.

Lees verder »

Risicoanalyse beveiliging persoonsgegevens

Geplaatst: 09-10-2015

Een goede beveiliging van persoonsgegevens en informatiesystemen staat en valt met de getroffen beveiligingsmaatregelen die u neemt. Zo voorkomt u beveiligingsincidenten. Bij het bepalen van de benodigde beveiligingsmaatregelen moeten de risico’s van informatieverwerking duidelijk zijn. Dit is extra belangrijk geworden met de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze tool zet u de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens op een rij.

Lees verder »

Vereisten voor ontslag op staande voet

Geplaatst: 21-02-2014

In artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om een arbeidsovereenkomst te beëindigden door middel van ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is een zeer drastische manier om een arbeidsovereenkomst tot een einde te laten komen en is daarom niet zomaar toegestaan. In deze tool vindt u drie vereisten waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen.

Lees verder »

Voldoet uw site aan de veiligheidseisen die de AVG stelt?

Geplaatst: 15-01-2018

Regelmatig verschijnt er een bericht waarin staat dat er een organisatie persoonsgegevens is kwijtgeraakt. U wilt natuurlijk niet dat uw organisatie met zo’n bericht in het nieuws komt. Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u wettelijk verplicht om een waterdichte site te onderhouden. Maar hoe controleer u of uw site nog altijd voldoet aan alle veiligheidseisen?

Lees verder »

Aanstellen vertrouwenspersoon

Geplaatst: 20-07-2012

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht, maar kan wel erg nuttig zijn. Hij is het eerste aanspreekpunt voor werknemers met problemen of klachten. Dit gaat vaak om problemen op de werkvloer, zoals ongewenst gedrag, maar kan ook gaan om privéproblemen. De vertrouwenspersoon ondersteunt bij het vinden van een oplossing en helpt u bij uw arbobeleid.

Lees verder »

Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Geplaatst: 08-05-2012

Als werkgever en werknemer het er onderling over eens zijn dat het geen zin heeft om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, kunnen zij samen een beëindigingovereenkomst opstellen. Dit is ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst. Deze tool is een kant-en-klare overeenkomst die u slechts hoeft in te vullen.

Lees verder »

Bijzondere persoonsgegevens herkennen

Geplaatst: 09-10-2015

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft bij de verwerking van persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen voor. De aard van de gegevens bepaalt wat passend is. Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie over betrokkenen bevatten, waardoor een hoog beveiligingsniveau is vereist. Deze tool laat zien wat bijzondere persoonsgegevens zijn en welke uitzonderingen daarop gelden.

Lees verder »

Beslismodel meldplicht datalek

Geplaatst: 09-10-2015

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u verplicht om de kans op een datalek te verkleinen. Dit moet u doen door goede technische en organisatorische voorzieningen te treffen. U moet een datalek in bepaalde situaties melden bij de Autoriteit Persoonsgevens. Dit beslismodel helpt u om te beoordelen of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is. In deze infographic vindt u een samenvatting van dit beslismodel.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register

Geplaatst: 26-03-2018

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

In beroep bij de Ondernemingskamer (artikel 26 van de WOR)

Geplaatst: 20-09-2017

De stap voor een OR om naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen is groot. Desalniettemin kan dit altijd voorkomen. Als OR dient u dan wel op de hoogte te zijn van hoe het traject naar de OK precies verloopt. Deze infographic laat zien welke redenen een OR kan hebben om naar de OK te gaan en hoe het traject naar de OK eruit ziet.

Lees verder »

Gewijzigde Arbowet: een overzicht

Geplaatst: 20-01-2017

De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd. En er is veel gewijzigd, dus zorg dat u op de hoogte bent van die wijzigingen. Met deze handige checklist heeft u een mooi overzicht van de wijzigingen van de Arbowet.

Lees verder »

Gebruiksovereenkomst auto van de zaak

Geplaatst: 20-04-2012

Het is belangrijk om de rechten en plichten van een werknemer die gebruik gaat maken van een auto van de zaak goed vast te leggen. Deze voorbeeldgebruiksovereenkomst stelt de werkgever in staat specifieke afspraken te maken met de werknemer omtrent onder andere het gebruik, onderhoud en financiën.

Lees verder »

Boetes AVG

Geplaatst: 05-07-2017

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil de Europese Unie ondernemingen die slordig omgaan met de privacy van klanten of werknemers hard aanpakken. De boetebedragen zijn dan ook niet kinderachtig. Deze tool zet voor u de boetes na het overtreden van de regels van de AVG op een rij.

Lees verder »

Kortere premiedifferentiatie WGA

Geplaatst: 01-11-2017

Aan de instroom van werknemers in de WGA betaalt uw organisatie direct of indirect mee via de gedifferentieerde WGA-premie. Het kabinet wil de bijbehorende risicoperiode verkorten van tien jaar naar vijf jaar. Dat betekent dat de WGA-instroom straks al na vijf jaar niet meer meetelt voor de hoogte van de WGA-premie en werkgevers dus sneller de collectieve, uniforme premie aan UWV gaan betalen. Deze tool biedt inzicht in hoe de premiedifferentiatie rond de WGA nu werkt en hoe de regering deze wil versoepelen.

Lees verder »

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Geplaatst: 25-06-2014

Een werkgever die een vmbo-, mbo-, havo- of wo-leerling begeleidt en voor subsidie praktijkleren in aanmerking wil komen, moet een erkend leerbedrijf zijn dat het praktijkdeel van de opleiding voor zijn rekening neemt. Deze tool beschrijft aan welke voorwaarden een leerbedrijf moet voldoen voor de subsidieregeling praktijkleren.

Lees verder »

Data en hardware vernietigen

Geplaatst: 17-07-2017

Er liggen waarschijnlijk heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie manieren om veilig van oude datadragers af te komen: wissen/wipen, degaussen/demagnetiseren en versplinteren/shredden. Deze infographic laat zien hoe u datadragers het beste kunt vernietigen.

Lees verder »

360 graden feedback formulier

Geplaatst: 12-12-2013

Met deze vaktool kunt u feedback vragen aan uw collega’s om u te beoordelen. Niet alleen uw collega’s vullen dit formulier in, maar het is ook de bedoeling dat u zelf dit formulier invult. Zo ontstaat er als het ware een ‘360 graden’-visie. U inventariseert op deze manier hoe collega’s u zien ter vergelijking met uw eigen visie. Verspreid deze vaktool onder uw collega’s en u leert uzelf nog beter kennen.

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst nul-urencontract

Geplaatst: 24-05-2012

In de regel zult u werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbieden. Maar soms heeft u behoefte aan meer flexibiliteit. In perioden van drukte kan het daarom handig zijn om een oproepkracht in te inschakelen. Een nul-urencontract biedt dan uitkomst. Deze tool biedt u een kant en klaar model.(Optionele) onderdelen van deze arbeidsovereenkomst:ingang dienstverband en functie;proeftijd en tussentijdse opzegging;salaris;vakantiedagen;cao;pensioen;geheimhoudingsbeding;concurrentiebeding;relatiebeding;verbod op nevenwerkzaamheden;boetebeding;eenzijdig wijzigingsbeding.

Lees verder »

Melding datalekken aan betrokkenen (je-vorm)

Geplaatst: 09-10-2015

Door de meldplicht datalekken bent u verplicht om bij een datalek de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen. Dit is alleen het geval als het datalek invloed heeft op de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De meldplicht datalekken is onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet schrijft voor dat een betrokkene onverwijld in kennis moet worden gesteld als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Met deze maatwerkbrief stelt u betrokkenen op de hoogte.

Lees verder »

Bijtellingspercentages bepalen nu en in de toekomst

Geplaatst: 21-10-2015

In de Autobrief II zijn de toekomstplannen voor de bijtellingspercentages wegens privégebruik van de auto van de zaak uiteengezet. Sinds 1 januari 2017 gelden er twee bijtellingspercentages in plaats van vijf bijtellingspercentages. Met dit stappenplan kunt u het van toepassing zijnde bijtellingspercentage eenvoudig bepalen. Deze tool biedt inzicht in de door de overheid geplande bijtellingspercentages voor de komende jaren en helpt u het toe te passen (toekomstige) percentage voor de bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak door werknemers te bepalen.

Lees verder »

Vakantiekaart 2018

Geplaatst: 01-12-2014

Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts zes maanden geldig zijn.

Lees verder »

Eigen bijdrage voor auto van de zaak

Geplaatst: 20-04-2012

Met deze rekentool kan worden berekend welk deel van de voor de auto van de zaak betaalde eigen bijdrage in mindering mag worden gebracht op de autokostenbijtelling.

Lees verder »

Mediationovereenkomst

Geplaatst: 04-05-2015

Via alternatieve wegen kan een oplossing voor conflicten worden gevonden. Eén van de mogelijkheden is gebruikmaken van mediation. Bij mediation gaan partijen met elkaar om de tafel zitten en proberen door middel van de leiding en begeleiding van een mediator een oplossing te vinden. Het mediationproces start altijd met het opstellen van een mediationovereenkomst. Deze tool geeft u een voorbeeld van een mediationovereenkomst die u kunt gebruiken bij een mediationproces.

Lees verder »