Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Mag de werkgever ons verplichten tot overwerk?

Geplaatst: 18-10-2016

Onlangs heeft onze werkgever ons verplicht om te overwerken, omdat er vanwege een IT-storing een achterstand is ontstaan. Hij verplichtte ons zelfs dezelfde werkdag over te werken. Ook parttimers die eigenlijk een dag vrij waren werden verplicht om te komen. In de cao Technische Groothande staat dat de werkgever je kan verplichten tot overwerk, maar niet in welk tijdsbestek dit gecommuniceerd moet worden. Was de eis van de werkgever terecht?

Lees verder »

Is er een maximaal bedrag voor de vergoeding van een computerbril en wanneer is het een vrijstelling?

Geplaatst: 10-01-2018

Een van onze werknemers heeft een computerbril nodig en wij gaan deze vergoeden.Op internet lees ik verschillende verhalen, bijvoorbeeld dat  bij vergoeding van de bril, de bril op kantoor aanwezig moet blijven. Mijn vragen:Is er een maximaal bedrag voor vergoeding van de bril?De bril kan in de vrije ruimte vallen van de WKR, maar wanneer valt de bril onder de vrijstelling?

Lees verder »

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Geplaatst: 22-11-2017

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen.

Lees verder »

Wat zijn de regels voor de vergoeding van een beeldschermbril?

Geplaatst: 20-10-2015

Aan de Ondernemingsraad is gevraagd om te onderzoeken wie wanneer een beeldschermbril vergoed krijgt. Zijn hier wettelijke regels voor?

Lees verder »

Geldt het loonkostenvoordeel ook voor uitzendkrachten?

Geplaatst: 26-07-2016

Ik ben benieuwd of het loonkostenvoordeel dat in 2018 ingaat ook opgaat voor uitzendkrachten. 

Lees verder »

Moeten we een recente verklaring van UWV hebben voor het toepassen van de Wajong-premiekorting?

Geplaatst: 20-04-2015

Wij hebben een verklaring van UWV liggen van enkele jaren geleden waaruit blijkt dat een werknemer ingedeeld is in de klasse van 80% tot 100% en geen recht had op een uitkering inzake Wajong, aangezien er pas bij een arbeidsongeschiktheid van 25% of meer recht is op een uitkering.Deze werknemer is sinds anderhalf jaar werkzaam bij ons. De werknemer werkt 40 uur en het salaris is rond minimumloon.Graag wil ik weten of er voor deze werknemer voor vorig jaar en dit jaar premiekorting toegepast kan worden op basis van de verklaring van enkele jaren geleden? Moet er wellicht een recentere verklaring van UWV aangevraagd worden, of mag er in dit geval helemaal geen premiekorting toegepast worden?

Lees verder »

Arboregels voor flexibele werknemers

Geplaatst: 18-07-2017

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd. De zorgplicht geldt ook voor krachten met wie uw organisatie geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs en vrijwilligers. Deze e-learningcursus legt uit waar uw verantwoordelijkheid begint en eindigt, maar ook welke rol de inlener, uitlener en (flexibele) werknemer spelen.

Lees verder »

Doelgroepregister

Geplaatst: 10-11-2016

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in de Quotumwet. Werkgevers kunnen via dit register eenvoudig achterhalen of (potentiële) werknemers tot de doelgroep banenafspraak behoren. Deze cursus gaat uitgebreid in op de achtergrond van het doelgroepregister en hoe de werkgever er gebruik van kan maken. 

Lees verder »

Wet- en regelgeving voor ondernemers

Geplaatst: 26-02-2014

De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en de Wetten met betrekking tot verkoop van genots- en geneesmiddelen. Veel kennis van wet- en regelgeving bestaat uit een verklaring van moeilijke termen en het onderscheiden van bepaalde begrippen. Kent u die, dan bent u in staat om zelf kennis te nemen van juridische teksten. In deze training wordt de nadruk gelegd op datgene wat u als ondernemer echt moet weten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Arbowet en Arboregeling. De cursus is praktisch van opzet en is opgebouwd aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden.

Lees verder »

Een werknemer wil achteraf zorgverlof opnemen, mag dit eigenlijk wel?

Geplaatst: 09-04-2015

Een werknemer moest onlangs langer op zijn vakantieadres blijven, omdat zijn partner ziek werd en van de artsen niet mocht vliegen. De werknemer moest gedurende deze tijd zorgen voor zijn partner, die veel hulp nodig had. De werknemer wil nu achteraf nog een beroep doen op zorgverlof of calamiteitenverlof. Is dat mogelijk?

Lees verder »

Professionele personeelsadministratie

Geplaatst: 19-05-2014

Zelfs als u maar één naam op uw loonlijst heeft staan, bent u verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten wel dat er volgens de 'Wet bescherming persoonsgegevens' specifieke eisen worden gesteld aan een professionele personeelsadministratie, maar wat deze precies inhoudt? Behoefte aan een kort en bondig overzicht van de voornaamste aandachtspunten? Dan is het nu de tijd om deze cursus te starten.

Lees verder »

Wanneer volstaat een kopie rijbewijs?

Geplaatst: 10-04-2015

Zodra er een nieuwe werknemer bij ons in dienst komt, stel ik zijn identiteit vast aan de hand van een paspoort of identiteitskaart én maak ik een kopietje voor in de administratie. Zijn er eigenlijk situaties waarin een kopietje van het rijbewijs ook voldoende is?

Lees verder »

Hoe het loon van de dga in rekening brengen via doorbetaaldloonregeling?

Geplaatst: 29-11-2016

Bij een aanmerkelijk belanghouder wordt in een werkmaatschappij rekening gehouden met de werknemersverzekeringen voor een bepaald loon. Het nettoloon wordt niet aan de aanmerkelijk belanghouder overgemaakt, maar aan zijn holding; er wordt gebruik gemaakt van de doorbetaaldloonregeling. De holding stuurt een nota voor de management fee naar de werkmaatschappij. De holding van de aanmerkelijk belanghouder wil echter een lager bedrag verlonen. Kan dat? 

Lees verder »

WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW)

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er uitgelegd wat er is veranderd na het ontslag nu de WWZ actief is. Er zijn namelijk een aantal zaken die binnen de Werkeloosheidswet, ook wel bekend als de WW, zijn gewijzigd. Deze cursus legt u hier alles over uit, zodat u na afloop alles weet over de fase die een werknemer ingaat nadat hij is vertrokken bij een werkgever.

Lees verder »

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Geplaatst: 21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.

Lees verder »

OR in de praktijk

Geplaatst: 19-05-2014

Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht kunnen bewaren. Deze praktische cursus leert u hoe u dit moet doen.

Lees verder »

Bovenwettelijke vakantiedagen ruilen voor een fiets?

Geplaatst: 08-11-2016

Fulltime werknemers hebben binnen onze organisatie 25 vakantiedagen per jaar. Een collega heeft veel vakantiedagen opgebouwd en heeft zijn idee bij ons neergelegd om deze dagen in te leveren voor fiets. Is dit mogelijk?

Lees verder »

Studiekostenbeding apart afspreken?

Geplaatst: 13-04-2015

Een werknemer van ons heeft onlangs ontslag genomen. Een half jaar vóór zijn ontslag heeft hij op onze kosten een opleiding afgerond. Wij willen hem (een deel) van zijn studiekosten laten terugbetalen. Er staat een studiekostenbeding in het personeelsreglement. Is dit voldoende of hadden we hem een apart contract moeten laten tekenen?

Lees verder »

Wat is een smiley?

Geplaatst: 09-12-2010

Lees verder »

Mag de werkgever salarisverhoging koppelen aan functioneren?

Geplaatst: 18-10-2016

Onze werkgever koppelt de periodieke salarisverhoging aan het beoordelingsgesprek. Dus als je een slechte beoordelingsgesprek hebt, krijg je geen periodieke salarisverhoging. Dit is echter niet opgenomen in onze cao Technische Groothandel. Mag de werkgever de periodieke salarisverhoging koppelen aan de beoordelingsgesprek?

Lees verder »

Hoe kunnen we ondanks de werkdruk het werkoverleg bevorderen?

Geplaatst: 01-04-2015

De werkdruk op een aantal afdelingen is erg toegenomen en ik merk dat daardoor het werkoverleg er vaak bij inschiet. Wij hechten als organisatie echter veel waarde aan deze vorm van informatiedeling. Hebben jullie tips om het werkoverleg te stimuleren?

Lees verder »

Hoeveel mensen hebben we nodig en wat moeten ze allemaal kunnen?

Geplaatst: 09-04-2015

Komend jaar wordt strategische personeelsplanning het speerpunt van onze HR-afdeling. De personeelsplanning werd tot nu toe gedaan op basis van het beschikbare budget of veranderde bij uitval door ziekte. Welke stappen moeten we zetten om de personeelsplanning voortaan strategisch te organiseren?

Lees verder »

Kan ik de einddatum (er staat een verkeerde datum in) van een half jaar contract aanpassen?

Geplaatst: 13-02-2017

Per ongeluk staat er een onjuiste einddatum in een contract van een medewerker. In plaats van 15 augustus staat er 15 juli (betreft een half jaar contract). Hoe kan ik dit op een goede manier corrigeren?

Lees verder »

Moet de onkostenvergoeding van een dga ook worden uitgesplitst?

Geplaatst: 14-04-2016

Wij lazen dat per 2016 de onkostenvergoeding gespecificeerd moet worden indien deze onderdeel vormen van het loon. Nu is het ons niet helemaal duidelijk of de onkostenvergoeding van een dga hier ook onder valt. Moet die voortaan ook op de loonstrook worden uitgesplitst? Of is een onderbouwing in het loondossier voldoende?

Lees verder »

Hoe moet mijn nieuwsbrief eruit zien?

Geplaatst: 17-04-2015

Onze nieuwsbrief is aan vernieuwing toe. Omdat de abonnees erg tevreden zijn over de nieuwsbrief, willen we alleen hier en daar wat verbeteringen doorvoeren. Op welke punten kunnen wij de nieuwsbrief het beste aanpassen?

Lees verder »

Motiveren

Geplaatst: 19-05-2014

Motiveren betekent niets meer of minder dan in beweging zetten. Dat is dus iets anders dan opjagen en afbranden. Hoe u uw collega's en werknemers in beweging zet én in beweging houdt, is op zichzelf niet eens zo moeilijk. Belangrijk om te beseffen is dat het motiveren van anderen bij uzelf begint. Deze training laat u in korte tijd ontdekken hoe dat werkt.

Lees verder »

Uitdiensttreding van werknemers

Geplaatst: 09-09-2016

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening dan alleen de uitbetaling van het loon waar de vertrekkende werknemer recht op heeft.  

Lees verder »

Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen en hoe worden ze gekozen?

Geplaatst: 19-01-2018

Voor wat onderzoek en onze OR ben ik op zoek naar informatie betreft aanstellen van een of twee vertrouwensperso(o)n(en) in ons bedrijf (60 werknemers).Onlangs heeft er wisseling plaatgevonden van directie en bedrijfsstructuur waardoor de huidige vertrouwenspersoon onderdeel uitmaakt van het Management met aandelen. Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen? Hoe worden ze gekozen? Zijn er wettelijke bepalingen hieromtrent?

Lees verder »

Is kwijtschelden van schuld belast?

Geplaatst: 17-04-2015

Mijn onderneming verkeert in zwaar weer. Eén van onze leveranciers scheldt mij een deel van zijn vordering kwijt, waardoor ik een faillissement kan afwenden. Ziet de fiscus dit als belaste winst?

Lees verder »

Is een werknemer verplicht om 
vakantie op te nemen bij ontslag?

Geplaatst: 13-04-2015

Een werknemer in onze organisatie heeft vorige maand zijn dienstverband opgezegd. Hij heeft nog een stuwmeer aan vakantiedagen staan. Wij willen deze dagen niet allemaal aan hem uitbetalen. Kunnen wij hem verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Lees verder »

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Geplaatst: 16-09-2016

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan de aanpak van PSA binnen de organisatie. Hoe de werkgever dat kan doen en wat de rol van de ondernemingsraad hierin is, leert u in deze cursus. Ook de oorzaken van PSA komen uitgebreid aan bod.

Lees verder »

Telefoneren

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen privé telefoneren en zakelijk telefoneren zit een groot verschil. Zakelijk gezien voelen veel mensen zich onzeker. Deze cursus leert u om een goed en zakelijk telefoongesprek te voeren. In slechts een paar stappen heeft u het zakelijk bellen volledig in de vingers.

Lees verder »

Ontslag op staande voet: wat nu?

Geplaatst: 22-12-2017

Hoewel u natuurlijk hoopt dat het nooit gebeurt, kan er in uw organisatie iets vervelends voorvallen. En voor u het weet roept een werknemer in hevige gemoedstoestand ‘dat hij het niet pikt’ en ‘de werkvloer zal verlaten om nooit meer terug te keren’. Met andere woorden: de werknemer zegt ontslag op staande voet te nemen en vertrekt. De meeste werkgevers zullen gelukkig niet vaak met dit bijltje hakken. Maar weet u wat u als werkgever in een dergelijke situatie moet doen?

Lees verder »

Beloningen

Geplaatst: 20-10-2016

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de loonuitbetaling. 

Lees verder »

Coachend leidinggeven

Geplaatst: 26-02-2014

U staat voor de uitdagende opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leidinggeven kan op verschillende manieren. Een leiderschapsconcept dat de laatste jaren steeds populairder is geworden, is coachend leidinggeven. Wilt u er meer van weten, of denkt u dat u dit concept ook kunt toepassen in uw eigen werkomgeving, dan is deze cursus voor u een goede introductie.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. In de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden andere termen gebruikt dan in de AVG. Zo staat in de WBP dat u een bewerkersovereenkomst moet sluiten met de derde partij die u inschakelt om persoonsgegevens te verwerken. Op 25 mei 2018 gaat de AVG in en vanaf die datum wordt niet meer de term ‘bewerkersovereenkomst’ gebruikt, maar ‘verwerkersovereenkomst’. Deze tool speelt alvast op dit soort wijzigingen in en hanteert alle termen die de AVG omvat. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst

Geplaatst: 23-01-2018

Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op orde heeft en weet wat uw rechten en plichten én die van de inspecteur zijn. Dat maakt niet alleen dat de controle zo soepel en snel mogelijk verloopt, maar kan ook voorkomen dat u opgezadeld wordt met een hoop correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen.

Lees verder »

Factureren met BTW-berekening

Geplaatst: 26-02-2014

Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen? Waarom komt het hier op zorgvuldigheid aan? En tot slot: wat zijn de gangbare regels voor de aanduiding van een BTW-berekening in de facturen die u opstuurt? U krijgt hier een praktisch en bondig antwoord op in deze training.

Lees verder »

Het auteursrecht op apps

Geplaatst: 15-11-2017

Een app vormt tegenwoordig vaak de toegangspoort tot bepaalde diensten van uw bedrijf. Als marketeer heeft de ontwikkeling van een functionele app dus altijd uw aandacht. Maar het ontwikkelingstraject kunt u doorgaans niet alleen; u heeft er de hulp van derden bij nodig, bijvoorbeeld een app-ontwikkelaar. Hoe zorgt u nu dat u de rechten in deze samenwerking met een derde partij goed regelt? Deze e-learningcursus legt uit wie het auteursrecht op apps heeft en hoe u daar afspraken over maakt.

Lees verder »

Conflicthantering

Geplaatst: 26-02-2014

Conflicten op het werk en gedoe binnen uw organisatie? Los het op! Dit bevordert niet alleen de werksfeer, maar verhoogt ook de productiviteit van de werknemers. Voor het hanteren van conflicten gelden maar een paar wetmatigheden die u snel kunt leren kennen. Dus wacht niet langer en start de cursus 'Conflicthantering'.

Lees verder »

Fiets van de zaak

Geplaatst: 18-11-2016

Binnen de werkkostenregeling zijn er verschillende manieren om het vervoer van werknemers onbelast te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen, zo ook de fiets van de zaak. De fiets van de zaak kan niet zonder meer onbelast blijven en kan invloed hebben op een eventuele onbelaste reiskostenvergoeding. Hoe de regels precies zijn, leert u in deze cursus. 

Lees verder »

Zijn coachingstrajecten zoals mediation gericht vrijgesteld?

Geplaatst: 17-01-2018

Zou u mij svp kunnen laten weten of de kosten van coachingstrajecten (waaronder bemiddeling, mediation, outplacement) gericht vrijgesteld zijn?

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst

Geplaatst: 26-02-2014

Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben er veel belang bij dat alleen het hoognodige in het contract komt te staan. Met deze cursus leert u stap voor stap wat wel en niet vereist is voor de inhoud van een arbeidsovereenkomst.

Lees verder »

Algemene voorwaarden

Geplaatst: 26-02-2014

Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst nodig heeft, is het handig goede algemene voorwaarden te hebben. Deze duidelijke, afgebakende cursus over algemene voorwaarden leert u hier alles over. Na deze cursus kunt u snel de algemene voorwaarden opstellen voor uw organisatie.

Lees verder »

Burn-out voorkomen

Geplaatst: 26-02-2014

Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel. Het lijkt erop dat stress en overbelasting hun tol gaan eisen. Het herstellen van een burn-out duurt erg lang en dus is het voorkomen van een burn-out beter dan het genezen. Hoe voorkomt u een burn-out? In deze training leert u alle alarmsignalen herkennen. Ook krijgt u aanwijzingen voor het tijdig nemen van noodzakelijke maatregelen.

Lees verder »

Debiteurenbeheer

Geplaatst: 26-02-2014

Het betalingsmoraal ligt lager dan normaal tijdens de crisis. Dat heeft u waarschijnlijk al wel gemerkt aan het contact met uw klanten. Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze cursus wordt op een korte en bondige manier uitgelegd wat uw mogelijkheden zijn om toch het geld binnen te krijgen waar u recht op heeft.

Lees verder »

Analytisch en creatief denken

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze cursus helpt u om de twee denkstijlen en de bijbehorende voordelen te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. U leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

Lees verder »

Cafetariaregeling

Geplaatst: 24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden voor dit zogeheten uitruilen dan onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Daarbij moet u wel rekening houden met enkele voorwaarden. Deze online cursus legt u alles uit over de cafetariaregeling en de aandachtspunten. 

Lees verder »

Fiscale eenheid

Geplaatst: 26-09-2016

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen vormen moet u aan een aantal vereisten voldoen. De voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de VPB, voor de BTW en voor de loonheffingen komen uitgebreid aan bod in deze online cursus. 

Lees verder »

Delegeren

Geplaatst: 26-02-2014

Als leidinggevende houdt u graag zelf de touwtjes in handen. Bedenk echter wel dat controlegedrag zich vroeg of laat tegen u keert. Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die het lastig vinden om werk uit handen te geven en die op een doeltreffende manier willen leren hoe het ook anders kan.

Lees verder »

Bereid u voor op de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe wet komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Veel regels van de Wbp houden stand, maar de AVG maakt de wetgeving wel strikter. Daarnaast heeft u te maken met diverse nieuwe regels. Voldoet uw organisatie op dit moment nog niet aan de Wbp, dan is er flink wat werk aan de winkel. Begin tijdig door nu al de tien stappen te doorlopen op weg naar de AVG.

Lees verder »

Financiële administratie

Geplaatst: 26-02-2014

Bij ondernemen hoort het bijhouden van alles wat er in en met uw organisatie gebeurt. Alleen als u goed geïnformeerd bent, valt er werkelijk te sturen. Uw financiële administratie zorgt ervoor dat u voldoende inzicht heeft in de positie van de organisatie. Verder stelt een goede financiële administratie u in staat om tijdig en overtuigend verantwoording van uw zakendoen af te leggen, bijvoorbeeld als de Belastingdienst u daarom vraagt of wanneer de bank bewijsstukken wil zien. In deze cursus wordt alles wat belangrijk is voor het houden van een moderne administratie op een rijtje gezet.

Lees verder »

Beroepsziekten

Geplaatst: 24-11-2016

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste beroepsziekten en de maatregelen die werkgevers kunnen of moeten nemen om zulke beroepsziekten te voorkomen.

Lees verder »

Bescherming persoonsgegevens opzetten

Geplaatst: 09-10-2015

Artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) beschrijft de beveiliging van persoonsgegevens bij onder andere de verwerking daarvan. Deze beveiliging moet door middel van methoden, standaarden en maatregelen tot een adequate beveiliging van een goed beveiligingsniveau worden gebracht. Om dit te bereiken, moeten diverse onderzoeken worden gedaan en maatregelen worden vastgesteld. De stappen van deze tool helpen u daarbij.

Lees verder »

Boetes AVG

Geplaatst: 05-07-2017

Doordat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) per 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) veranderen er een aantal zaken. Zo ook het boetebeleid. Deze tool zet voor u de boetes na het overtreden van de regels van de AVG op een rij.

Lees verder »

Voldoet uw site aan de veiligheidseisen die de AVG stelt?

Geplaatst: 15-01-2018

Regelmatig verschijnt er een bericht waarin staat dat er een organisatie persoonsgegevens is kwijtgeraakt. U wilt natuurlijk niet dat uw organisatie met zo’n bericht in het nieuws komt. Als u persoonsgegevens verwerkt, bent u wettelijk verplicht om een waterdichte site te onderhouden. Helemaal met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Maar hoe controleert u of uw site nog altijd voldoet aan alle veiligheidseisen?

Lees verder »

Stappenplan werkkostenregeling

Geplaatst: 19-07-2016

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Binnen dit systeem mogen werkgevers maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenoemde vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De keuze om iets wel of niet onder te brengen in de vrije ruimte, moeten werkgevers uiterlijk maken op het moment van vergoeden of verstrekken (genietingsmoment). Deze infographic laat precies de stappen zien die u moet ondernemen als u iets in de vrije ruimte wil onderbrengen.

Lees verder »

Wijzigingen AVG ter vervanging van Wbp

Geplaatst: 04-07-2017

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt naar verwachting per 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee die in deze tool op een rijtje zijn gezet.

Lees verder »

Richtlijnen beveiliging persoonsgegevens

Geplaatst: 30-09-2013

U moet uw werknemers kunnen garanderen dat hun persoonsgegevens veilig zijn in uw administratie. Dat betekent dat u een goede online beveiliging moet hebben die bestand is tegen hacking, dataopslag, vermissing en diefstal. Deze infographic toont u de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo weet u hoe u uw werknemers zo goed mogelijk kunt beveiligen.

Lees verder »

Bewaartermijnen personeelsgegevens

Geplaatst: 28-12-2012

De overheid en de Belastingdienst stellen eisen aan  de bewaartermijn van diverse stukken. In deze vaktool vindt u een overzicht van personeelsgegevens die u verplicht moet bewaren, samen met de bewaartermijn. Op dit formulier kunt u voor elk stuk bijhouden op welke plaats in de organisatie deze wordt bewaard en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo heeft u een handig overzicht om op terug te vallen.

Lees verder »

Belangrijke IT-begrippen en definities die u helpen bij AVG

Geplaatst: 15-11-2017

Wie zich gaat verdiepen in het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en databeveiliging, komt terecht in een woud van Engelse termen die voor een ict-leek abracadabra zijn. Toch is het nuttig om een paar basisbeginselen te kennen, want dat kan schelen in de onderhandelingen met een IT-leverancier. Daarom in deze tool een klein ‘woordenboekje’ met AVG-gerelateerde IT-termen.

Lees verder »

Inhoud van een getuigschrift

Geplaatst: 12-02-2018

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)werkgever hiervoor aansprakelijk. Deze infographic laat zien wat er in een getuigschrift moet staan en wat precies de verantwoordelijkheid is van de (oud-)werkgever.

Lees verder »

Risicoanalyse beveiliging persoonsgegevens

Geplaatst: 09-10-2015

Een goede beveiliging van persoonsgegevens en informatiesystemen staat en valt met de getroffen beveiligingsmaatregelen die u neemt. Zo voorkomt u beveiligingsincidenten. Bij het bepalen van de benodigde beveiligingsmaatregelen moeten de risico’s van informatieverwerking duidelijk zijn. Dit is extra belangrijk geworden met de meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze tool zet u de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens op een rij.

Lees verder »

Boetebeleid Inspectie SZW

Geplaatst: 19-01-2018

Ondanks goede voorlichting over arboregels gaan werkgevers toch regelmatig de fout in. De werkgever informeert zich misschien niet goed; hierdoor kan hij schade aanrichten. Ook al is dat onbedoeld, hij kan hiervoor wel een boete krijgen als de Inspectie SZW langskomt. Inspectie SZW hanteert een ingewikkeld boetebeleid. Deze tool laat zien welke normbedragen er gebruikt worden en hoe de hoogte van de boetes precies wordt berekend.

Lees verder »

Bijzondere persoonsgegevens herkennen

Geplaatst: 09-10-2015

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) schrijft bij de verwerking van persoonsgegevens passende beveiligingsmaatregelen voor. De aard van de gegevens bepaalt wat passend is. Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie over betrokkenen bevatten, waardoor een hoog beveiligingsniveau is vereist. Om een inzicht te geven in vormen van bijzondere persoonsgegevens geeft deze tool een overzicht.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Verschillende situaties over verloonde uren voor de loonaangifte

Geplaatst: 28-12-2016

De Belastingdienst, UWV en het CBS hebben samen verduidelijkt wat er precies verstaan wordt onder verloonde uren in de loonaangifte. Dat kan positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie. Deze tool zet alle situaties voor u op een rij met daarbij steeds het standpunt van de drie partijen.

Lees verder »

Uitbesteden van beheren van persoonsgegevens aan externe IT-leverancier: wie is aansprakelijk bij datalek?

Geplaatst: 11-09-2017

Heeft uw organisatie het beheer van persoonsgegevens uitbesteed aan een externe IT-leverancier, dan is het wel verstandig als u op de hoogte bent van waar de aansprakelijkheid precies ligt op het moment dat er een datalek plaatsvindt. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft in beginsel aan dat uw organisatie verantwoordelijk is. Deze tool nuanceert die aansprakelijkheid onder andere aan de hand van twee rechtszaken.

Lees verder »

Slechtnieuwsgesprekken voeren

Geplaatst: 04-05-2012

Een slechtnieuwsgesprek moet u vanzelfsprekend op een verantwoorde manier voeren. Het is essentieel dat de medewerker niet alle motivatie verliest. Ook de werkrelatie mag niet onnodig beschadigd raken.

Lees verder »

Signalen van slecht functioneren

Geplaatst: 07-05-2012

Net als ieder ander hebben werknemers op zijn tijd problemen. Maar als deze problemen zich blijven voordoen, heeft ook uw organisatie een probleem. De prestaties van de werknemer in kwestie zakken in en daarmee ook die van uw organisatie. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u om moet gaan met lastige of slecht functionerende medewerkers.

Lees verder »

Werkkostenregeling in vogelvlucht

Geplaatst: 04-04-2013

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplichte kost. Sindsdien is toepassing van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen niet meer mogelijk. Het is dan ook belangrijk dat u de werking van de werkkostenregeling goed kent. De tools in de diverse trajecten over de werkkostenregeling bieden u hierbij ondersteuning. Deze tool geeft een overzicht van hoe de werkkostenregeling in elkaar steekt.

Lees verder »

Kritische blik op het netto werkkapitaal

Geplaatst: 28-12-2017

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva en is daarmee geheel gebaseerd op de onderdelen van het netto werkkapitaal (NWK). Deze tool geeft aan wat precies het NWK is, hoe u het berekent en welke kanttekeningen er geplaatst worden bij deze berekening.

Lees verder »

Onderbouwing vaste kostenvergoedingen

Geplaatst: 01-11-2017

Aan de ene kant leveren vaste kostenvergoedingen werkgevers stukken minder papieren rompslomp aan declaraties van werknemers op, maar aan de andere kant kunnen vaste kostenvergoedingen niet zomaar onbelast aan werknemers worden gegeven. Zeker bij vaste vergoedingen voor intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen komen de nodige voorwaarden kijken. Een goede specificatie van vaste kostenvergoedingen is in elk geval van belang. Deze tool biedt inzicht in hoe werkgevers ervoor kunnen zorgen dat vaste kostenvergoedingen niet onterecht onbelast aan werknemers worden gegeven.

Lees verder »

In zes stappen een RI&E opstellen

Geplaatst: 12-02-2018

Organisaties zijn verplicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staan alle risico's die werknemers lopen bij het uitvoeren van hun werk en de concrete maatregelen om die risico's te verkleinen of weg te nemen. Deze infographic laat zien dat u in zes stappen een RI&E kunt opstellen.Bekijk ook de andere tools uit het traject RI&E om eenvoudig en efficiënt een RI&E op te stellen.

Lees verder »

Melding datalekken aan betrokkenen (je-vorm)

Geplaatst: 09-10-2015

Door de meldplicht datalekken bent u verplicht om bij datalekken alle betrokkenen op de hoogte te stellen. De meldplicht datalekken is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en is per 1 januari 2016 actief. De wet schrijft voor dat een betrokkene onverwijld in kennis moet worden gesteld als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Door middel van deze maatwerkbrief stelt u betrokkenen op de hoogte.

Lees verder »

Melding datalekken aan betrokkenen (u-vorm)

Geplaatst: 09-10-2015

Door de meldplicht datalekken bent u verplicht om bij datalekken alle betrokkenen op de hoogte te stellen. De meldplicht datalekken is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en is per 1 januari 2016 actief. De wet schrijft voor dat een betrokkene onverwijld in kennis moet worden gesteld als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer. Door middel van deze maatwerkbrief stelt u betrokkenen op de hoogte.

Lees verder »

Bepalen vrije ruimte

Geplaatst: 28-08-2013

Onder de werkkostenregeling kunnen werkgevers 1,2% van de fiscale loonsom besteden aan (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bij overschrijding van die vrije ruimte is de onderneming 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd. Om te kunnen bepalen wat bovenmatig is, moet natuurlijk eerst correct worden bepaald hoe groot de vrije ruimte precies is. Deze tool biedt inzicht in de wijze waarop de hoogte van de vrije ruimte moet worden bepaald.

Lees verder »

Vaste kostenvergoedingen

Geplaatst: 05-01-2016

Werkgevers kunnen vergoedingen voor intermediaire kosten of vergoedingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt of die als eindheffingsloon zijn aangewezen, onbelast aan werknemers geven. Deze vergoedingen kunnen ook als een vaste kostenvergoeding worden gegeven. Hierbij moet de werkgever wel aan diverse (administratieve) voorwaarden voldoen.

Lees verder »

Transitievergoeding nu en straks

Geplaatst: 01-11-2017

Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast.

Lees verder »

Beslismodel meldplicht datalek

Geplaatst: 09-10-2015

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bent u verplicht om de kans op een datalek te verkleinen. Dit moet u doen door goede technische en organisatorische voorzieningen te treffen. Per 1 januari 2016 is deze zorgplicht uitgebreid met een meldplicht. Dit betekent dat u een datalek in bepaalde situaties moet melden bij de Autoriteit Persoonsgevens. Het beslismodel uit de memorie van toelichting bij de wetswijziging, helpt u om te beoordelen of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is. In deze infographic vindt u een samenvatting van dit beslismodel.

Lees verder »

Controlevragen privacy werknemer

Geplaatst: 12-12-2014

Het is belangrijk dat een werkgever op een correcte manier omgaat met de privacy en persoonsgegevens van de werknemers. Hij kan het privacybeleid het beste onderzoeken door het te toetsen. Hiervoor heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)) 25 toetsingsvragen opgesteld. Door middel van deze vragen kan hij onderzoeken of de privacy van persoonsgegevens in de organisatie goed geregeld is. In deze tool worden de controlevragen behandeld en kunt u aantekeningen maken ten aanzien van het beleid in de onderneming.

Lees verder »