Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Welke verschillende soorten media zijn er om reclame te maken?

Geplaatst: 18-11-2009

Mijn organisatie is nogal ouderwets en houdt zich niet echt bezig met actief reclame maken. Inmiddels willen we onze eerste stappen hierin maken, want we hebben het idee dat we veel omzet mislopen en dat onze naamsbekendheid kan groeien als we wat actiever worden met reclame maken en zichtbaarder worden voor de buitenwereld. Welke verschillende soorten media zijn er zoal?

Lees verder »

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Geplaatst: 21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.

Lees verder »

Het auteursrecht op apps

Geplaatst: 15-11-2017

Een app vormt tegenwoordig vaak de toegangspoort tot bepaalde diensten van uw bedrijf. Als marketeer heeft de ontwikkeling van een functionele app dus altijd uw aandacht. Maar het ontwikkelingstraject kunt u doorgaans niet alleen; u heeft er de hulp van derden bij nodig, bijvoorbeeld een app-ontwikkelaar. Hoe zorgt u nu dat u de rechten in deze samenwerking met een derde partij goed regelt? Deze e-learningcursus legt uit wie het auteursrecht op apps heeft en hoe u daar afspraken over maakt.

Lees verder »

Vrije ruimte

Geplaatst: 05-12-2016

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod.

Lees verder »

AVG: Data-protection Impact Assessment

Geplaatst: 20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren of laten uitvoeren. Deze e-learningcursus legt uit wat de Data-protection Impact Assessment precies is en welke rol dit speelt in de AVG.

Lees verder »

Online marketing

Geplaatst: 26-02-2014

Als u een website heeft, wilt u natuurlijk graag dat mensen deze bezoeken. U kunt natuurlijk adverteren via de traditionele printmedia, maar tegenwoordig zijn er efficiëntere middelen. Inmiddels zijn organisaties online makkelijker te bereiken dan offline. Met deze cursus leert u hoe u gebruik kunt maken van sociale media om uw organisatie digitaal op de kaart te zetten.

Lees verder »

Notuleren

Geplaatst: 26-02-2014

De training 'Notuleren' is zo opgezet dat u stap voor stap leert hoe u eenvoudige maar ook meer ingewikkelde vergaderingen of bijeenkomsten deskundig en doelgericht notuleert. In de training wordt niet alleen aandacht besteed aan de opzet van een heldere verslaglegging. Ook krijgt u aanwijzingen om de notulen die u schrijft nuttig te maken met het oog op de volgende vergaderingen. De vuistregels die u in deze training meekrijgt, maken dat u met dat leerproces een zelfverzekerde en krachtige start kunt maken.

Lees verder »

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Geplaatst: 22-11-2017

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen.

Lees verder »

Wet- en regelgeving voor ondernemers

Geplaatst: 26-02-2014

De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en de Wetten met betrekking tot verkoop van genots- en geneesmiddelen. Veel kennis van wet- en regelgeving bestaat uit een verklaring van moeilijke termen en het onderscheiden van bepaalde begrippen. Kent u die, dan bent u in staat om zelf kennis te nemen van juridische teksten. In deze training wordt de nadruk gelegd op datgene wat u als ondernemer echt moet weten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Arbowet en Arboregeling. De cursus is praktisch van opzet en is opgebouwd aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden.

Lees verder »

Hebben we recht op pauzeruimtes?

Geplaatst: 30-03-2015

Ons bedrijfspand beschikt niet over een kantine of andere vorm van pauzeruimtes. Wij vragen ons af of dit niet wettelijk verplicht is. Is onze werkgever verplicht om te zorgen voor ruimtes waar werknemers kunnen pauzeren?

Lees verder »

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Geplaatst: 11-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoonsgegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens? Deze e-learningcursus laat zien wat persoonsgegevens precies zijn, maar ook wat er wordt verstaan onder verwerking.

Lees verder »

Onderhandelen deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van het onderhandelen! Het is een kunst waarvoor veel oefening nodig is. U kunt het alleen echt in de praktijk leren. Deze online training brengt u echter wel de belangrijkste principes van het onderhandelen bij. Een tipje van de sluier: ga nooit in op het eerste bod!

Lees verder »

Verzekeringen

Geplaatst: 17-07-2014

Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen hoort daarbij. In de cursus 'Verzekeringen' wordt op een rij gezet wanneer en op welke manier het sluiten van bepaalde verzekeringen voor u en uw organisatie belangrijk kan zijn. Welke afwegingen maakt u daarbij, welke afwegingen zijn daarbij echt zinvol en welke niet?

Lees verder »

WWZ deel 5: Transitievergoeding

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er dieper ingegaan op de transitievergoeding. Nu de WWZ is ingegaan, zijn er een aantal zaken rond het ontslag en de ontslagvergoeding veranderd. Deze cursus vertelt u precies welke zaken dat zijn, zodat u na afloop volledig op de hoogte bent van de WWZ en de transitievergoeding.

Lees verder »

WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW)

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus wordt er uitgelegd wat er is veranderd na het ontslag nu de WWZ actief is. Er zijn namelijk een aantal zaken die binnen de Werkeloosheidswet, ook wel bekend als de WW, zijn gewijzigd. Deze cursus legt u hier alles over uit, zodat u na afloop alles weet over de fase die een werknemer ingaat nadat hij is vertrokken bij een werkgever.

Lees verder »

ROI berekenen van social media

Geplaatst: 03-10-2017

Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere organisatie wel twijfelaars te vinden. Zij geloven bijvoorbeeld niet dat de marketingcenten die u in social media steekt, zich terugbetalen. Met het berekenen van de Return On Investment (ROI) maakt u daar een einde aan.Deze e-learningcursus helpt u de ROI te berekenen van uw social mediacampagnes.

Lees verder »

Welke hiërarchie geldt bij loonbeslag?

Geplaatst: 14-04-2015

Op de website las ik een aantal berichten over een loonbeslag. Maar wat als meerdere instanties beslag leggen: heeft de één dan voorrang op de ander? En hoe regel ik dit?

Lees verder »

Investeer in arbeidsrelaties met een goede inwerkperiode

Geplaatst: 22-12-2017

De lichten voor de Nederlandse economie staan alweer een tijdje op groen. Goed nieuws dus, maar het betekent ook dat het vinden van het juiste personeel meer inspanning vergt. Dus als u de perfecte werknemer gevonden heeft, ziet u hem liever niet binnen een paar maanden weer vertrekken. Investeren in de relatie met nieuwe werknemers is daarom hard nodig. En dat begint al vóór de eerste werkdag.

Lees verder »

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Geplaatst: 16-09-2016

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan de aanpak van PSA binnen de organisatie. Hoe de werkgever dat kan doen en wat de rol van de ondernemingsraad hierin is, leert u in deze cursus. Ook de oorzaken van PSA komen uitgebreid aan bod.

Lees verder »

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte

Geplaatst: 18-12-2017

Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer een juiste BTW-aangifte doet. Hoog tijd dus om de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen te behandelen. Deze e-learningcursus legt uit waar u op moet letten bij uw BTW-aangifte en gaat ook dieper in op intracommunautaire leveringen, nultarief, verkoopfacturen en factuurvereisten.

Lees verder »

Informatierecht van de OR

Geplaatst: 22-05-2014

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook wel de WOR genoemd) aan op welke informatie u recht heeft. Zo heeft u volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals begrotingen. Maar daar blijft het niet bij. Zo stelt de WOR ook dat u recht heeft op alle informatie die u nodig heeft om uw medezeggenschapswerk goed te kunnen doen.Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte over het informatierecht van de OR en weet u hoe u dit recht moet toepassen in de praktijk.

Lees verder »

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Geplaatst: 23-02-2018

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan.

Lees verder »

Hoe zit het met levensloopspaarders?

Geplaatst: 30-03-2015

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Alleen deelnemers die op 31 december 2011 een tegoed van minstens € 3.000 hadden, mogen doorsparen tot en met 31 december 2021. De regeling stopt er dus pas per 1 januari 2022 echt mee. In de tussentijd kunnen deze spaarders doorsparen en gelden de voorwaarden zoals die ook van toepassing waren voor 2011. U kunt dus voor de werknemer per jaar maximaal 12% van zijn loon inhouden en overmaken naar zijn levenslooprekening. 
Wat wel is veranderd, is de opbouw van de levensloopverlofkorting; sinds 2012 bouwt de doorspaarder deze korting al niet meer op over zijn inleg.
De regels voor het opnemen en besteden van het levenslooptegoed zijn ook iets aangepast. Werknemers mogen sinds 1 januari 2013 het tegoed ook opnemen voor andere doelen dan onbetaald verlof.

Lees verder »

Hoe verwerken we het vergoeden van waskosten onder de WKR?

Geplaatst: 11-07-2016

Momenteel hebben we de bewassing van linnengoed (beddengoed in verband met 24-uursdiensten) uitbesteed. Helaas hebben we moeten constateren dat in deze constructie veel linnengoed spoorloos verdwijnt. Daarom willen we de medewerker een setje linnengoed verstrekken, dat hij zelf wast. Hiervoor willen we de medewerker een vergoeding geven. Hoe doen we dat onder de werkkostenregeling?

Lees verder »

Krachtig presenteren met PowerPoint

Geplaatst: 26-02-2014

Bent u onzeker over uw presentatievaardigheden? Deze training leert u stap voor stap hoe u een krachtige en professionele presentatie kunt neerzetten. Met het programma PowerPoint kunt u dit bereiken. Volg deze cursus en u weet alles over presenteren en PowerPoint.

Lees verder »

Wat is employability?

Geplaatst: 16-10-2012

Lees verder »

Moeten we BTW berekenen over de VOG?

Geplaatst: 21-11-2016

Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de payrollkracht en vergoeden/factureren dit weer aan onze opdrachtgever. Zijn we verplicht om 21% BTW hierover te berekenen? Is er sprake van doorlopende posten of daarmee gelijkgestelde bedragen?

Lees verder »

Is invoeren van een social mediacode op de werkvloer verplicht?

Geplaatst: 20-04-2015

Onze werknemers en vrijwilligers maken op kantoor veel gebruik van social media. Moeten wij nu een social mediacode opstellen met gedragsregels waar de medewerkers zich aan moeten houden?

Lees verder »

Dienen we ook een kopie te maken van de achterkant van het paspoort?

Geplaatst: 19-05-2016

Bij nieuwe werknemers maken we in het kader van de identificatieplicht bij een identiteitskaart ook altijd een kopie van de achterzijde van de ID-kaart. Op de nieuwe paspoorten met een geldigheidsduur van 10 jaar staat het BSN-nummer niet meer op de voorpagina, maar op de achterzijde. Dienen we nu ook een kopie van de achterzijde van het paspoort te vragen?

Lees verder »

Mogen we de bijtelling stopzetten bij arbeidsongeschiktheid?

Geplaatst: 08-04-2015

Eén van onze werknemers heeft een ongeluk gehad en is arbeidsongeschikt geraakt. Hij heeft met de auto van de zaak minder dan 500 privékilometers gereden. Mogen we de fiscale bijtelling voor de auto voor deze werknemer stopzetten?

Lees verder »

Kan een buitenlandse sollicitant met EU-verblijfsdocument in Nederland werken?

Geplaatst: 26-09-2016

Er heeft bij ons een dame gesolliciteerd met een Oekraïense nationaliteit. Ze woont nu in Italië en mag daar ook werken met een Italiaans verblijfsdocument. Tevens heeft ze een BSN. Kan zij met deze documenten werken in Nederland? 

Lees verder »

Verantwoordelijk voor de veiligheid van ingehuurd extern personeel?

Geplaatst: 30-03-2015

De komende tijd laten we bij onze bv onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze werknemers die in dienst zijn bij een andere onderneming, maar dus tijdelijk bij ons over de vloer zullen komen?

Lees verder »

Geldt het LIV ook buitenlandse uitzendkrachten?

Geplaatst: 22-11-2016

Wij zijn een uitzendbureau en hebben mensen in ons bestand die werken voor een minimumloon. Zij komen uit verschillende Europese landen. Gelden de regels van het LIV voor iedereen die in Nederland bij een Nederlandse werkgever het minimumloon verdienen?

Lees verder »

Geldt er een gebruikelijk loon voor de dga die al loon uit dienstbetrekking ontvangt?

Geplaatst: 16-08-2016

Er wordt een bv opgericht met als doel alle machines te kopen van de werkmaatschappij en deze dan te verhuren aan de werkmaatschappij. De dga ontvangt reeds loon uit dienstbetrekking, maar niet als dga. Zijn werk is minimaal. Geldt voor de dga het gebruikelijk loon?

Lees verder »

Kan de directie salarisschalen invoeren en salarissen bevriezen?

Geplaatst: 21-09-2016

Onze organisatie heeft een enorme groei doorgemaakt in het personeelsbestand. In het verleden zijn nooit afspraken gemaakt over de maximale groei in salaris passend bij de functie. We willen nu salarisschalen invoeren en salarissen bevriezen die boven het maximum van de schaal komen. Mag dit zomaar door de directie worden ingevoerd?

Lees verder »

AVG: een introductie

Geplaatst: 14-11-2017

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG.

Lees verder »

Fiscale eenheid

Geplaatst: 26-09-2016

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen vormen moet u aan een aantal vereisten voldoen. De voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de VPB, voor de BTW en voor de loonheffingen komen uitgebreid aan bod in deze online cursus. 

Lees verder »

Werken met financiële feiten

Geplaatst: 17-07-2014

Een balans geeft een goed beeld van de financiële positie van uw organisatie, maar alleen van het moment waarop hij wordt opgesteld. Nadat de balans is opgesteld, vinden er allerlei transacties plaats waardoor de waarden op de balans veranderen. Deze transacties worden financiële feiten genoemd. Wilt u hier meer over weten, start dan snel deze cursus.

Lees verder »

Cafetariaregeling

Geplaatst: 24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden voor dit zogeheten uitruilen dan onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Daarbij moet u wel rekening houden met enkele voorwaarden. Deze online cursus legt u alles uit over de cafetariaregeling en de aandachtspunten. 

Lees verder »

Analytisch en creatief denken

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze cursus helpt u om de twee denkstijlen en de bijbehorende voordelen te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. U leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

Lees verder »

Meldplicht datalekken

Geplaatst: 24-11-2016

De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016. Het houdt in dat uw organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstige datalek. Wat de meldplicht en datalekken nu precies inhouden, leert u in deze cursus.

Lees verder »

Bewaarplicht: Loonadministratie

Geplaatst: 15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie bewaart. Dit is met name belangrijk bij een eventuele controle van de fiscus. 

Lees verder »

Effectief samenwerken binnen teamverband

Geplaatst: 16-11-2017

Voor de effectiviteit van een goedlopend team is het belangrijk dat de alle leden goed met elkaar samenwerken. Helaas ontstaan er binnen een team regelmatig onenigheid, irritaties of zelfs ruzies. In plaats van samen te werken, werken de teamleden elkaar eerder tegen. Hoe kunt u deze situatie voorkomen in uw team? En als er toch onenigheid ontstaat, hoe kunt u hier dan het beste mee omgaan? In deze e-learningcursus leert u aan de hand van de samenwerkingscyclus hoe u ervoor kunt zorgen dat u binnen uw team effectief met elkaar samenwerkt.

Lees verder »

Financiële administratie

Geplaatst: 26-02-2014

Bij ondernemen hoort het bijhouden van alles wat er in en met uw organisatie gebeurt. Alleen als u goed geïnformeerd bent, valt er werkelijk te sturen. Uw financiële administratie zorgt ervoor dat u voldoende inzicht heeft in de positie van de organisatie. Verder stelt een goede financiële administratie u in staat om tijdig en overtuigend verantwoording van uw zakendoen af te leggen, bijvoorbeeld als de Belastingdienst u daarom vraagt of wanneer de bank bewijsstukken wil zien. In deze cursus wordt alles wat belangrijk is voor het houden van een moderne administratie op een rijtje gezet.

Lees verder »

Competentiemanagement

Geplaatst: 15-11-2017

Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan wilt u mogelijk werkgedrag meetbaar maken. Dit kunt u doen door gedragsindicatoren of competenties te formuleren. In sommige organisaties is daar ook een specifieke beloning aan gekoppeld. Ook in dat geval vormt functiewaardering de basis voor beoordelen en eventueel belonen. Deze e-learningcursus legt uit hoe competentiemanagement precies werkt en waar u allemaal aan moet denken.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkingsregister

Geplaatst: 12-11-2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een organisatie aan de privacyregels voldoet bij de organisaties zelf. Dit gebeurt in de vorm van een verwerkingsregister. Het opstellen van een verwerkingsregister is verplicht. Als de Autoriteit Persoonsgegevens om een verwerkingsregister vraagt, moet uw organisatie deze ook verstrekken.In het verwerkingsregister vindt u diverse nummers die corresponderen met de instructies die op de laatste pagina’s van dit document staan. U vindt daar, naast uitleg van wat u precies moet invullen, ook voorbeelden.

Lees verder »

Bruto minimum(jeugd)loon 2019 (eerste helft)

Geplaatst: 25-10-2018

Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 januari 2019 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Stappenplan werkkostenregeling

Geplaatst: 19-07-2016

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Binnen dit systeem mogen werkgevers maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenoemde vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De keuze om iets wel of niet onder te brengen in de vrije ruimte, moeten werkgevers uiterlijk maken op het moment van vergoeden of verstrekken (genietingsmoment). Deze infographic laat precies de stappen zien die u moet ondernemen als u iets in de vrije ruimte wil onderbrengen.

Lees verder »

Premies werknemersverzekeringen en categorieën werkgevers

Geplaatst: 19-02-2016

Werkgevers betalen over het loon van werknemers de premies werknemersverzekeringen. Onderdeel daarvan is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die afhankelijk is van de grootte van de organisatie. Een overzicht van de premies werknemersverzekeringen en de categorieën werkgevers voor de gedifferentieerde premie Whk voor 2018 en 2019 vindt u in deze tool.

Lees verder »

Marktanalyse externe functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Geplaatst: 19-11-2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht bepaalde organisaties om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit kan een interne of een externe functionaris zijn. Kiest uw organisatie voor een externe functionaris, dan heeft u de keuze uit diverse aanbieders. Deze vergelijking laat een selectie zien die op verschillende onderdelen kunt vergelijken. Kies de juiste FG die het beste bij uw organisatie past.

Lees verder »

Pensioenontslagbeding

Geplaatst: 10-07-2018

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim zijn om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. U spreekt daarin met de werknemer af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze tool is een kant-en-klaar beding dat u alleen maar aan de arbeidsovereenkomst hoeft toe te voegen. Op het instructieblad vindt u extra informatie over het beding.

Lees verder »

Werkgeversverklaring opstellen

Geplaatst: 25-06-2015

Een werknemer moet in bepaalde situaties een werkgeversverklaring aanleveren, bijvoorbeeld bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek. In deze verklaring wordt de inkomenssituatie van de werknemer toegelicht en het bevat ook een intentieverklaring. Deze verklaring is vooral voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd van belang. Een werkgever die aangeeft de intentie te hebben een werknemer na zijn tijdelijke contract voor onbepaalde tijd in dienst te nemen verstevigt de positie van de werknemer met een tijdelijk contract. Deze intentie is voor bijvoorbeeld hypotheekbanken een belangrijke indicatie voor het bepalen van de inkomenssituatie en het daarbij te lenen bedrag als hypotheek.

Lees verder »

Vakantiekaart 2019

Geplaatst: 01-12-2014

Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts zes maanden geldig zijn.

Lees verder »

Voldoen aan de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register

Geplaatst: 26-03-2018

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Werken aan een goede verstandhouding tussen bestuurder en OR

Geplaatst: 12-09-2016

Als ondernemingsraad (OR) streeft u naar een betere samenwerking en een meer gelijkwaardige relatie met de bestuurder. Meer proactiviteit, zelf de agenda bepalen en echt een gesprekspartner zijn. Dat klinkt mooi, maar is in de praktijk best lastig. Met behulp van dit stappenplan werkt de OR binnen korte tijd effectief samen met de bestuurder.

Lees verder »

Vormen van pesten

Geplaatst: 24-10-2017

Pesten is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden. Deze infographic zet de belangrijkste pestvormen voor u op een rij.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

Uitleg loonkostenvoordeel (LKV)

Geplaatst: 01-10-2015

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bestaat uit twee onderdelen: loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze tool legt uit hoe het loonkostenvoordeel (LKV) in elkaar steekt. Dit is een tegemoetkoming voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden, scholingsbelemmerden en mensen met een arbeidsbeperking en herplaatsing van deze laatste groep, die in de plaats is gekomen de premiekorting voor genoemde werknemers. Het LKV is sinds 1 januari 2018 van kracht.

Lees verder »

Opladen elektrische auto (fiscale regels)

Geplaatst: 21-10-2015

Voor werknemers die een eigen elektrische auto voor zakelijke ritten gebruiken of die een elektrische auto van de zaak ter beschikking hebben, speelt de vraag hoe u het vergoeden of verstrekken van het opladen van die auto fiscaal moet behandelen. Mede bepalend hierbij is waar het opladen plaatsvindt, thuis of op of bij de werkplek. Tijd om de fiscale regels rond de laadpaal en benodigde elektriciteit voor de elektrische auto op een rij te zetten. Deze tool biedt inzicht in de fiscale regels rond de vergoeding of verstrekking van het opladen van een elektrische auto van de werknemer en een elektrische auto van de zaak.

Lees verder »

360 graden feedback formulier

Geplaatst: 12-12-2013

Met deze vaktool kunt u feedback vragen aan uw collega’s om u te beoordelen. Niet alleen uw collega’s vullen dit formulier in, maar het is ook de bedoeling dat u zelf dit formulier invult. Zo ontstaat er als het ware een ‘360 graden’-visie. U inventariseert op deze manier hoe collega’s u zien ter vergelijking met uw eigen visie. Verspreid deze vaktool onder uw collega’s en u leert uzelf nog beter kennen.

Lees verder »

Transitievergoeding nu en straks

Geplaatst: 01-11-2017

Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast.

Lees verder »

Omgaan met beslag op het loon

Geplaatst: 21-10-2015

Veel werkgevers krijgen wel eens met een loonbeslag voor een werknemer te maken. Als schuldeisers na een serie van invorderingsmaatregelen alsnog hun geld niet ontvangen van de werknemer, zullen zij beslag op zijn loon laten leggen. Dit is een zeer effectieve manier om de openstaande schuld alsnog geïnd te krijgen. Voor werkgevers betekent een opgelegd loonbeslag extra werk. Dit stappenplan voert u door de diverse fasen van zo’n beslag en geeft aan wat werkgevers wel en niet moeten doen.

Lees verder »

Controlepunten beschikking Whk-premie

Geplaatst: 21-10-2015

Elk jaar ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking met de premie-Whk voor het komende jaar. In de praktijk blijken er nogal eens fouten in deze beschikking te zitten, die mede is gebaseerd op gegevens van UWV. Het is dus belangrijk dat u de beschikking aan een grondige inspectie onderwerpt, want u wilt natuurlijk niet meer premie betalen dan nodig is! Deze tool biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren om te voorkomen dat u te veel premie betaalt.

Lees verder »

Vakantiedagen en jaarurensysteem

Geplaatst: 26-11-2014

Met deze rekentool kunt u berekenen hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van een jaarurensysteem en op hoeveel feestdagen parttimers elk jaar recht hebben. U kunt op deze manier flexibeler met het aantal werkuren in uw organisatie omgaan. U moet natuurlijk wel nauwkeurig bijhouden hoeveel uren werknemers werken en goed met hen overleggen over welke uren zij ingezet worden.Aan het einde van het jaar bekijkt u voor iedere werknemer of hij genoeg of misschien zelfs te veel uren gewerkt heeft. Hoe u de uren moet verrekenen, is afhankelijk van de afspraken die u gemaakt heeft.

Lees verder »

Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Geplaatst: 27-09-2012

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht om een RI&E op te stellen. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen.De RI&E begint met het inventariseren van de risico’s die in uw organisatie voorkomen. De arboprofessional is doorgaans de aangewezen persoon om deze klus uit te voeren. Bij complexe gevaren kan het echter verstandig zijn om hier nog gespecialiseerde externe partijen bij te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan (één van) de arbodienstverlener(s). Na de inventarisatie is evaluatie de logische vervolgstap: wat zijn de grootste risico’s waar u direct maatregelen voor moet nemen, wat kunt u ook nog wel later oppakken? Deze tool helpt u om deze beide stappen te zetten.Let op: Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en dat heeft ook gevolgen voor de Branche RI&E-instrumenten; die moeten worden aangepast en wel op twee onderdelen:het contract met de arbodienst; ende taak van de preventiemedewerker.In het nieuwsartikel ‘Aanpassen Branche RI&E aan nieuwe Arbowet’ leest u hier meer over.

Lees verder »

Aanstellen vertrouwenspersoon

Geplaatst: 20-07-2012

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht, maar kan wel erg nuttig zijn. Hij is het eerste aanspreekpunt voor werknemers met problemen of klachten. Dit gaat vaak om problemen op de werkvloer, zoals ongewenst gedrag, maar kan ook gaan om privéproblemen. De vertrouwenspersoon ondersteunt bij het vinden van een oplossing en helpt u bij uw arbobeleid.

Lees verder »

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Geplaatst: 24-05-2012

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s en referentiebrieven. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoelang u deze sollicitatiegegevens mag bewaren. Treedt een werknemer uit dienst, dan heeft u ook te maken met specifieke bewaartermijnen. In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatiegegevens én personeelsgegevens.

Lees verder »

Inhoud van een getuigschrift

Geplaatst: 12-02-2018

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)werkgever hiervoor aansprakelijk. Deze infographic laat zien wat er in een getuigschrift moet staan en wat precies de verantwoordelijkheid is van de (oud-)werkgever.

Lees verder »

Vakantie- en verlofplanning 2019

Geplaatst: 15-12-2016

Met de vakantie- en verlofplanning kunt u noteren wanneer welke werknemers afwezig zijn en ziet u in één oogopslag waar er overlap ontstaat door afwezigheid. Zo bent u er op tijd bij, voorkomt u verrassingen en kan er niets mis gaan met uw planning.

Lees verder »

BTW-tarieven

Geplaatst: 29-10-2013

De BTW kent verschillende tarieven. Het algemene tarief bedraagt momenteel 21%, maar daarnaast kan ook 6% (in 2019 9%) van toepassing zijn, zoals bij eerste levensbehoeften. En zelfs 0% bij bepaalde grensoverschrijdende transacties. Het is natuurlijk essentieel dat u als ondernemer weet welk tarief u wanneer moet toepassen. Als namelijk achteraf blijkt dat u te weinig BTW op uw factuur heeft vermeld, bijvoorbeeld 6% in plaats van 21%, zal de Belastinginspecteur hiervoor een naheffingsaanslag opleggen. Vaak kan deze extra BTW niet meer bij uw afnemers in rekening worden gebracht. Met deze tool krijgt u inzicht in welk BTW-tarief wanneer van toepassing is.

Lees verder »

Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Geplaatst: 08-05-2012

Als werkgever en werknemer het er onderling over eens zijn dat het geen zin heeft om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, kunnen zij samen een beëindigingovereenkomst opstellen. Dit is ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst. Deze tool is een kant-en-klare overeenkomst die u slechts hoeft in te vullen.

Lees verder »

Werkkostenregeling in vogelvlucht

Geplaatst: 04-04-2013

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplichte kost. Sindsdien is toepassing van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen niet meer mogelijk. Het is dan ook belangrijk dat u de werking van de werkkostenregeling goed kent. De tools in de diverse trajecten over de werkkostenregeling bieden u hierbij ondersteuning. Deze tool geeft een overzicht van hoe de werkkostenregeling in elkaar steekt.

Lees verder »

Bepalen vrije ruimte

Geplaatst: 28-08-2013

Onder de werkkostenregeling kunnen werkgevers 1,2% van de fiscale loonsom besteden aan (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bij overschrijding van die vrije ruimte is de onderneming 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd. Om te kunnen bepalen wat bovenmatig is, moet natuurlijk eerst correct worden bepaald hoe groot de vrije ruimte precies is. Deze tool biedt inzicht in de wijze waarop de hoogte van de vrije ruimte moet worden bepaald.

Lees verder »