Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Handboek Loonheffingen 2018 inclusief register

Geplaatst: 26-03-2018

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2018: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de werkkostenregeling (WKR). Ook de administratieve verplichtingen komen aan bod. Download dit handige naslagwerk inclusief register direct.Na het downloaden, ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

AVG: Data-protection Impact Assessment

Geplaatst: 20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren of laten uitvoeren. Deze e-learningcursus legt uit wat de Data-protection Impact Assessment precies is en welke rol dit speelt in de AVG.

Lees verder »

Bovenwettelijke vakantiedagen ruilen voor een fiets?

Geplaatst: 08-11-2016

Fulltime werknemers hebben binnen onze organisatie 25 vakantiedagen per jaar. Een collega heeft veel vakantiedagen opgebouwd en heeft zijn idee bij ons neergelegd om deze dagen in te leveren voor fiets. Is dit mogelijk?

Lees verder »

Vrije ruimte

Geplaatst: 05-12-2016

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod.

Lees verder »

Identificatieplicht

Geplaatst: 28-11-2016

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Als niet wordt voldaan aan deze verplichting, kan dat een boete opleveren. Deze cursus gaat dieper in op de onderdelen van de identificatieplicht. 

Lees verder »

Timemanagement deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management, zodat u straks uw hand niet meer omdraait voor deadlines, tijdnood en stress. Het overkomt u na het volgen van deze cursus niet meer dat uw prioriteitenlijst alleen maar langer wordt, u uw taken niet meer afkrijgt en u wordt afgerekend op het mislopen van deadlines.

Lees verder »

Belastingcontrole

Geplaatst: 26-10-2016

De Belastingdienst beschikt over een aantal instrumenten om ervoor te zorgen dat iedereen netjes belasting betaalt. Een van die instrumenten is de belastingcontrole. U kunt er zeker van zijn dat ook uw organisatie een keer aan de beurt komt voor zo’n controle. In deze cursus komen verschillende aspecten van een belastingcontrole aan bod, zodat u uw rechten en plichten kent. 

Lees verder »

Lage-inkomensvoordeel

Geplaatst: 26-09-2016

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris tot en met 120% van het minimumloon. Op 1 januari 2017 is de introductie van het LIV een feit. Deze e-learningcursus legt u alles uit over de toepassing en berekening van het LIV.

Lees verder »

Verzekeringen

Geplaatst: 17-07-2014

Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen hoort daarbij. In de cursus 'Verzekeringen' wordt op een rij gezet wanneer en op welke manier het sluiten van bepaalde verzekeringen voor u en uw organisatie belangrijk kan zijn. Welke afwegingen maakt u daarbij, welke afwegingen zijn daarbij echt zinvol en welke niet?

Lees verder »

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst

Geplaatst: 23-01-2018

Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op orde heeft en weet wat uw rechten en plichten én die van de inspecteur zijn. Dat maakt niet alleen dat de controle zo soepel en snel mogelijk verloopt, maar kan ook voorkomen dat u opgezadeld wordt met een hoop correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen.

Lees verder »

Wat kan ik doen bij een werknemer die zich regelmatig kort ziek meldt?

Geplaatst: 13-04-2015

In onze organisatie is het gemiddelde verzuim niet echt hoog. Op een aantal afdelingen is dit wel het geval en dan valt vooral op dat werknemers zich regelmatig kort ziek melden. Hierdoor ontstaan er problemen in de planning en door de korte verzuimduur is controle lastig. Hoe kunnen wij dit probleem aanpakken?

Lees verder »

Kunnen we een ontslaguitkering bij pensionering onbelast uitbetalen?

Geplaatst: 26-03-2015

In de cao die onze onderneming volgt, staat dat werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd ontslag nemen een eenmalige uitkering van een maandsalaris krijgen bij uitdiensttreding. Mogen we deze uitkering onbelast uitbetalen?

Lees verder »

Wat is een archiefcode?

Geplaatst: 28-01-2010

Lees verder »

Krachtig presenteren met PowerPoint

Geplaatst: 26-02-2014

Bent u onzeker over uw presentatievaardigheden? Deze training leert u stap voor stap hoe u een krachtige en professionele presentatie kunt neerzetten. Met het programma PowerPoint kunt u dit bereiken. Volg deze cursus en u weet alles over presenteren en PowerPoint.

Lees verder »

WWZ deel 4: Ontslag

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen van deze cursus weet u alles over de oude en nieuwe regels van het ontslag.

Lees verder »

Introductiecursus Ondernemingsraad

Geplaatst: 26-02-2014

Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus? Dan is deze praktische en doelgerichte introductiecursus precies wat u nodig heeft.

Lees verder »

Burn-out voorkomen

Geplaatst: 26-02-2014

Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel. Het lijkt erop dat stress en overbelasting hun tol gaan eisen. Het herstellen van een burn-out duurt erg lang en dus is het voorkomen van een burn-out beter dan het genezen. Hoe voorkomt u een burn-out? In deze training leert u alle alarmsignalen herkennen. Ook krijgt u aanwijzingen voor het tijdig nemen van noodzakelijke maatregelen.

Lees verder »

Wat is de impact van de AVG op een kleine organisatie en waar moeten wij op letten?

Geplaatst: 12-12-2017

Wij zijn ene kleine organisatie met weinig personeelsleden en nog minder klanten. De gegevens van onze medewerkers staan in online systemen van bijvoorbeeld Delta Lloyd, Arboned, Wepayroll. Waar moeten wij nou op letten? Ik heb een afgesloten kast met fysieke gegevens en een paar online applicaties met digitale gegevens.

Lees verder »

Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Geplaatst: 10-10-2016

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruikt van zijn eigen mobiel in plaats van een mobiel van de werkgever. Hij heeft wel een mobiel nodig voor het (normaal) uitvoeren van zijn werkzaamheden, maar er is geen onderzoek vooraf gedaan naar de kosten van het gebruik van deze mobiel. Kunnen we de vergoeding onbelast geven? 

Lees verder »

Wat is een onbelaste vergoeding of verstrekking?

Geplaatst: 15-05-2018

Ik ben regelmatig bezig met de loonheffingen binnen onze organisatie en ik merk dat ik het soms lastig vind om bepaalde termen uit elkaar te houden. Wat is bijvoorbeeld een onbelaste vergoeding of verstrekking?

Lees verder »

Hebben wij instemmingsrecht bij de aanschaf van een personeelssysteem?

Geplaatst: 30-03-2015

Onze werkgever is van plan om software en hardware aan te schaffen voor een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem. Nu vraagt onze OR zich af of alleen al voor de aanschaffing van dit systeem instemming van de OR is vereist.

Lees verder »

Moet ik ZVW-bijdrage berekenen bij ­afkopen van een stamrechtuitkering?

Geplaatst: 30-03-2015

Dit jaar geldt de voordelige regeling om stamrecht af te kopen waarbij 80% belast en 20% onbelast is. Moet ik de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) berekenen over het belaste deel van de afkoop van de stamrechtuitkering?

Lees verder »

Bestaat er een vrijstelling voor de thuiskopieheffing?

Geplaatst: 06-09-2016

Wij kopen laptops of pc's in voor klanten en verkopen die weer door. Een van onze klanten is een stichting. Kunnen we daarvoor een vrijstelling krijgen voor de thuiskopieheffing?

Lees verder »

Personeelslening of voorschot

Geplaatst: 15-12-2016

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit voor de fiscale behandeling? Deze e-learningcursus geeft u antwoord op deze vragen.

Lees verder »

Beloningen

Geplaatst: 20-10-2016

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de loonuitbetaling. 

Lees verder »

Werken met de kolommenbalans

Geplaatst: 26-02-2014

De cursus 'Werken met de kolommenbalans' maakt u snel vertrouwd met de kolommenbalans, het afsluiten van het grootboek en de boekingsgang. U leert het onderscheid tussen de proefbalans, de saldibalans, de resultatenrekening en de eindbalans met verwijzing naar voorbeelden uit de praktijk. Verder leert u uiteraard ook hoe u ze moet opbouwen en er vervolgens mee moet werken.

Lees verder »

Dossieropbouw bij disfunctioneren

Geplaatst: 18-12-2017

Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Als een werknemer niet akkoord gaat en u naar de rechter moet, krijgt u waarschijnlijk nul op het rekest omdat het ontslag onvoldoende is onderbouwd. Voor een succesvolle ontslagprocedure is een goede dossieropbouw namelijk cruciaal. Deze e-learningcursus laat zien hoe zo’n dossier moet worden opgebouwd.

Lees verder »

Algemene voorwaarden

Geplaatst: 26-02-2014

Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst nodig heeft, is het handig goede algemene voorwaarden te hebben. Deze duidelijke, afgebakende cursus over algemene voorwaarden leert u hier alles over. Na deze cursus kunt u snel de algemene voorwaarden opstellen voor uw organisatie.

Lees verder »

Waaruit bestaan de loonheffingen?

Geplaatst: 17-11-2009

Wat zijn loonheffingen en waaruit bestaan ze?

Lees verder »

Reisregeling buitenland

Geplaatst: 27-10-2014

Als werknemers op reis gaan naar het buitenland, kan de werkgever (een deel van) de kosten die zij daar maken onbelast vergoeden. Hoe hoog deze onbelaste vergoeding maximaal mag zijn, verschilt per land, streek en stad. Dit overzicht geeft precies aan welke maximumbedragen bij welke bestemmingen horen.

Lees verder »

Kunnen we een aanpassing van de ­arbeidsduur wegens ziekte uitstellen?

Geplaatst: 30-03-2015

Een fulltime werknemer wilde per 1 december nog maar 24 uur per week werken, om meer tijd te hebben voor zijn eigen bedrijf. Wij zijn hiermee akkoord gegaan. Aangezien hij kortgeleden bij een bedrijfsongeval zijn voet heeft gebroken, wil hij de aanpassing van zijn contracturen graag uitstellen tot nadat hij volledig is hersteld. Kan dit?

Lees verder »

OR in de praktijk

Geplaatst: 19-05-2014

Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht kunnen bewaren. Deze praktische cursus leert u hoe u dit moet doen.

Lees verder »

Doeltreffend personeelsbeleid voeren

Geplaatst: 17-07-2014

Goed personeelsbeleid kan ervoor zorgen dat werknemers met plezier hun werk doen. Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en vaardigheden van de werknemers op de doelstellingen van uw organisatie. Doeltreffend personeelsbeleid gaat er vanuit dat de werknemers het kapitaal van een organisatie vormen. Hoe dit precies werkt, leert u met deze cursus.

Lees verder »

Het jaarrekeningregime bepalen

Geplaatst: 15-08-2016

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing is op uw onderneming, is afhankelijk van een aantal factoren. Er bestaan vier soorten jaarrekeningregimes. In deze online cursus komen de voorwaarden en aandachtspunten van elk regime aan bod. 

Lees verder »

Het auteursrecht op apps

Geplaatst: 15-11-2017

Een app vormt tegenwoordig vaak de toegangspoort tot bepaalde diensten van uw bedrijf. Als marketeer heeft de ontwikkeling van een functionele app dus altijd uw aandacht. Maar het ontwikkelingstraject kunt u doorgaans niet alleen; u heeft er de hulp van derden bij nodig, bijvoorbeeld een app-ontwikkelaar. Hoe zorgt u nu dat u de rechten in deze samenwerking met een derde partij goed regelt? Deze e-learningcursus legt uit wie het auteursrecht op apps heeft en hoe u daar afspraken over maakt.

Lees verder »

Wanneer gaan de personeelsdossiers over bij een bedrijfsovername?

Geplaatst: 15-08-2016

Wanneer vindt bij een overname (overname bedrijfsonderdeel inclusief overname personeel en opvolgend werkgeverschap) de overdracht van personeeldossiers plaats? Moet dat op de ingangsdatum bij nieuwe werkgever zijn of mag dat al eerder? 

Lees verder »

AVG: een introductie

Geplaatst: 14-11-2017

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze e-learningcursus legt de basisprincipes uit van de AVG.

Lees verder »

Stroomschema fiets (WKR)

Geplaatst: 15-10-2013

Gebruik dit stroomschema als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt. Dit stroomschema is gebaseerd op de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen 2018.

Lees verder »

Wanneer is iets een 'voordeel buiten de dienstbetrekking'?

Geplaatst: 15-05-2018

Ik las recent iets over 'voordeel buiten de dienstbetrekking' met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen. Wat is dat precies?

Lees verder »

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Geplaatst: 19-12-2017

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalige wijze bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten een functionaris aanstellen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. Daarnaast geldt deze verplichting voor overheidsorganisaties. Deze cursus gaat dieper in op wat de functionaris voor de gegevensbescherming precies is, wanneer het verplicht is om een functionaris aan te stellen en welke eisen daaraan gesteld worden.

Lees verder »

Bewaarplicht: Loonadministratie

Geplaatst: 15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie bewaart. Dit is met name belangrijk bij een eventuele controle van de fiscus. 

Lees verder »

Adviesrecht van de OR

Geplaatst: 29-01-2015

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren en mee te laten wegen in zijn definitieve besluitvorming. De bestuurder heeft verder de plicht om over sommige voorgenomen besluiten eerst advies in te winnen bij de OR. Deze online cursus legt u alles uit over het adviesrecht, zodat u precies weet wanneer en hoe u dit recht kunt inzetten.

Lees verder »

Arboregels voor flexibele werknemers

Geplaatst: 18-07-2017

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd. De zorgplicht geldt ook voor krachten met wie uw organisatie geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs en vrijwilligers. Deze e-learningcursus legt uit waar uw verantwoordelijkheid begint en eindigt, maar ook welke rol de inlener, uitlener en (flexibele) werknemer spelen.

Lees verder »

Telefoneren

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen privé telefoneren en zakelijk telefoneren zit een groot verschil. Zakelijk gezien voelen veel mensen zich onzeker. Deze cursus leert u om een goed en zakelijk telefoongesprek te voeren. In slechts een paar stappen heeft u het zakelijk bellen volledig in de vingers.

Lees verder »

Beveiligen met encryptie

Geplaatst: 24-03-2017

Zonder bescherming kan alle informatie die over een netwerk wordt verstuurd, worden opgepikt, afgeluisterd of veranderd. Daarom moet u die informatie versleutelen. Dat wordt encryptie genoemd en dat is dan ook een belangrijke aangelegenheid in uw beveiligingsstrategie. Deze cursus geeft u meer informatie over encryptie, zodat u weet hoe u digitale informatie beveiligt.

Lees verder »

Effectief samenwerken binnen teamverband

Geplaatst: 16-11-2017

Voor de effectiviteit van een goedlopend team is het belangrijk dat de alle leden goed met elkaar samenwerken. Helaas ontstaan er binnen een team regelmatig onenigheid, irritaties of zelfs ruzies. In plaats van samen te werken, werken de teamleden elkaar eerder tegen. Hoe kunt u deze situatie voorkomen in uw team? En als er toch onenigheid ontstaat, hoe kunt u hier dan het beste mee omgaan? In deze e-learningcursus leert u aan de hand van de samenwerkingscyclus hoe u ervoor kunt zorgen dat u binnen uw team effectief met elkaar samenwerkt.

Lees verder »

WWZ deel 7: Overzicht

Geplaatst: 20-10-2014

In deze korte cursus worden alle maatregelen van de WWZ kort genoemd met de bijbehorende ingangsdata. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van alle ingangsdata en de meest belangrijke wijzigingen.

Lees verder »

Marktanalyse Salarissoftware 2018-2019

Geplaatst: 30-09-2013

Als u voor de keuze staat om een nieuw salarispakket aan te schaffen, is het belangrijk om de functionaliteiten van de salarissoftware af te stemmen op uw behoefte. Ook is het de moeite waard om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.In deze tool vindt u een overzicht van aanbieders van lokale salarissoftware, salarissoftware die via het SAAS-model wordt aangeboden en salarisserviceverwerking. SAAS (Software as a Service) is een technische oplossing om software via internet aan te bieden en updates te verzorgen, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de salarisadministratie en inhoudelijke kennis van de loon- en personeelsadministratie.In samenwerking met onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl/salaris.

Lees verder »

Een opleidingsplan maken

Geplaatst: 10-05-2012

Om een concreet en praktisch opleidingsplan te maken, kunt u het stappenplan uit deze vaktool volgen. Een opleidingsplan moet praktisch en vooral uitvoerbaar zijn, dus besteed niet te veel aandacht aan mooimakerij.

Lees verder »

Voldoen aan de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen.

Lees verder »

Aandachtspunten OR-nieuwsbrief

Geplaatst: 24-05-2012

Een compacte nieuwsbrief die regelmatig verschijnt, is een uitstekend communicatiemiddel voor een OR en PVT. Als u heeft besloten om een nieuwsbrief uit te brengen zijn er een aantal punten van aandacht waar u rekening mee moet houden.

Lees verder »

Bezittingen die niet voor box 3 meetellen

Geplaatst: 05-01-2018

Een aantal bezittingen zijn vrijgesteld in box 3. Dit betekent dat u deze bezittingen niet hoeft op te geven in box 3. In deze tool vindt u een volledig overzicht van bezittingen die niet zijn vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met cao)

Geplaatst: 24-05-2012

Als uw organisatie een werknemer in dienst wil nemen, kunt u in principe volstaan met een mondelinge overeenkomst. In de praktijk wordt een arbeidsovereenkomst echter vrijwel altijd schriftelijk vastgelegd. Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig en snel een arbeidscontract voor bepaalde tijd opstellen.(Optionele) onderdelen van deze arbeidsovereenkomst:ingang dienstverband en functie;proeftijd en tussentijdse opzegging;salaris;vakantiedagen;cao;pensioen;ziekteverzuim;geheimhoudingsbeding;concurrentiebeding;relatiebeding;verbod op nevenwerkzaamheden;boetebeding;eenzijdig wijzigingsbeding;slotbepaling.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Geplaatst: 26-05-2016

Als uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke een derde partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, heeft u een verwerkersovereenkomst nodig. Die derde partij wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘verwerker’ genoemd. Deze tool dient als voorbeeld voor een verwerkersovereenkomst. Het is verstandig om de verwerkersovereenkomst op maat af te stemmen met de betrokken partijen of een specifieke branche.

Lees verder »

Bruto minimum(jeugd)loon 2018 (tweede helft)

Geplaatst: 23-05-2018

Dit overzicht geeft u de bruto minimum(jeugd)lonen die per 1 juli 2018 gelden. Hang het overzicht op bij uw bureau!

Lees verder »

Jaarrekeningregime bepalen

Geplaatst: 02-07-2015

In de huidige wetgeving zijn er drie jaarrekeningregimes: een regime voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het type regels dat op u van toepassing is, heeft gevolgen voor de inrichting van de jaarrekening. In 2016 wijzigen de voorwaarden die aangeven of u kwalificeert als kleine, middelgrote of grote onderneming. Bovendien komt er een nieuw regime bij: de regels voor de micro-onderneming. Deze vaktool gaat dieper op de grenswaarden van deze regimes in.

Lees verder »

Bezittingen die wel voor box 3 meetellen

Geplaatst: 05-01-2018

Een aantal bezittingen moet u opgeven in box 3. In deze tool vindt u een volledig overzicht van bezittingen die u moet opgeven voor de box 3-heffing.

Lees verder »

Dekkingsgraad

Geplaatst: 11-01-2016

In het kader van pensioenen hoort u met enige regelmaat de term ‘dekkingsgraad’ vallen. Die dekkingsgraad heeft invloed op de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van uw medewerkers. Het is daarmee dus ook een belangrijke graadmeter voor de pensioenvooruitzichten. Deze tool geeft een overzicht van de dekkingsgraden voor het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds.

Lees verder »

Reglementbepalingen calamiteitenverlof

Geplaatst: 10-05-2012

Bij een onvoorziene noodsituatie hebben werknemers recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De wettelijke regeling is nogal algemeen, dus het is verstandig om praktische organisatieregels vast te leggen.

Lees verder »

De regels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Geplaatst: 15-02-2017

Deze infographic zet voor u alle regels rond het zwangerschaps- en bevallingsverlof op een rijtje. Op de infographic staat precies uitgelegd hoe het totale verlof is uitgesplitst naar het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof. Verder staan er in de infographic ook enkele bijzonderheden beschreven, zoals de verlofduur bij een vroege of late bevalling en het meerlingenverlof.

Lees verder »

Omzet voorspellen met Excel

Geplaatst: 16-06-2016

Met het programma Excel kunt u modellen maken waarmee u de omzet en winst van het lopende boekjaar én de daarop volgende boekjaren kunt voorspellen. Deze rekentool laat zien hoe u uw omzet kunt voorspellen voor de komende jaren.

Lees verder »

Uitleg loonkostenvoordeel (LKV)

Geplaatst: 01-10-2015

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bestaat uit twee onderdelen: loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze tool legt uit hoe het loonkostenvoordeel (LKV) in elkaar steekt. Dit is een tegemoetkoming voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden, scholingsbelemmerden en mensen met een arbeidsbeperking en herplaatsing van deze laatste groep, die in de plaats is gekomen de premiekorting voor genoemde werknemers. Het LKV is sinds 1 januari 2018 van kracht.

Lees verder »

Transitievergoeding nu en straks

Geplaatst: 01-11-2017

Werkgevers moeten door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bij het ontslaan van werknemers of het niet verlengen van hun contract een transitievergoeding betalen. Op dit moment hoeft dat alleen na een dienstverband van minstens twee jaar, maar de nieuwe regering wil die verplichting direct bij indiensttreding laten ontstaan. Ook gaat het vergoedingsbedrag bij langere dienstverbanden omlaag. Dit zijn enkele van de aanpassingen rond de transitievergoeding uit het regeerakkoord. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de transitievergoeding en welke daarvan door het kabinet zullen worden aangepast.

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst nul-urencontract

Geplaatst: 24-05-2012

In de regel zult u werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aanbieden. Maar soms heeft u behoefte aan meer flexibiliteit. In perioden van drukte kan het daarom handig zijn om een oproepkracht in te inschakelen. Een nul-urencontract biedt dan uitkomst. Deze tool biedt u een kant en klaar model.(Optionele) onderdelen van deze arbeidsovereenkomst:ingang dienstverband en functie;proeftijd en tussentijdse opzegging;salaris;vakantiedagen;cao;pensioen;geheimhoudingsbeding;concurrentiebeding;relatiebeding;verbod op nevenwerkzaamheden;boetebeding;eenzijdig wijzigingsbeding.

Lees verder »

Vakantiekaart 2018

Geplaatst: 01-12-2014

Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft u te maken met wettelijke vakantiedagen die na het jaar van opbouw slechts zes maanden geldig zijn.

Lees verder »

Personeels- en stamkaart

Geplaatst: 24-02-2016

Elke organisatie is verplicht om bepaalde gegevens van haar werknemers tijdens het dienstverband bij te houden in een personeelsdossier. Naast de arbeidsovereenkomst en verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken is een belangrijk onderdeel van het personeelsdossier de personeelskaart, ook wel bekend als stamkaart. Hierop staan de belangrijkste persoonsgegevens van de werknemer. Dit formulier kunt u als voorbeeld gebruiken voor een personeelskaart.

Lees verder »

Gewijzigde Arbowet: een overzicht

Geplaatst: 20-01-2017

De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd. En er is veel gewijzigd, dus zorg dat u op de hoogte bent van die wijzigingen. Met deze handige checklist heeft u een mooi overzicht van de wijzigingen van de Arbowet.

Lees verder »

Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Geplaatst: 08-05-2012

Als werkgever en werknemer het er onderling over eens zijn dat het geen zin heeft om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, kunnen zij samen een beëindigingovereenkomst opstellen. Dit is ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst. Deze tool is een kant-en-klare overeenkomst die u slechts hoeft in te vullen.

Lees verder »

Model klokkenluidersregeling

Geplaatst: 23-06-2016

Per 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK). Elke organisatie met vijftig werknemers of meer is dan wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. In deze tool vindt u een model voor zo’n klokkenluidersregeling die voldoet aan de eisen van de Wet Huis voor klokkenluiders.

Lees verder »

Fiets van de zaak: het verschil tussen onbelast vergoeden, verstrekken en terbeschikkingstellen

Geplaatst: 20-01-2016

Werkgevers die werknemers een fiets van de zaak bieden, hebben daarbij de keuze uit drie varianten. Zo kunnen zij werknemers een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. De werkgever is geheel vrij in zijn keuze voor welke variant hij gaat, eventuele afspraken uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst daargelaten. Hij moet daarbij uiteraard wel in de gaten houden wanneer die vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling precies onbelast kan gebeuren.

Lees verder »

Programma Prinsjesdag

Geplaatst: 29-08-2016

Ieder jaar vindt Prinsjesdag plaats op de derde dinsdag van september. Op deze speciale dag zijn er een aantal belangrijke momenten, zoals de koetsrit van de koning en koningin en de Troonrede. Op deze infographic ziet u het gehele programma van Prinsjesdag op een rijtje.

Lees verder »

Vergaderopstellingen

Geplaatst: 04-12-2013

Denkt u wel eens na over de vergaderopstelling voordat een vergadering start? De opstelling van een vergadering kan namelijk bijdragen aan het doel van de vergadering. Op deze poster ziet u welke opstelling bij welk doel het beste past. Zorg dat al uw vergaderingen zo efficiënt mogelijk zijn. Deze poster zal dan ook niet misstaan in uw vergaderruimte.

Lees verder »

Ouderschapsverlof en de WAZO

Geplaatst: 11-07-2012

Ouders die het werk en de zorg voor kinderen beter willen combineren, kunnen ouderschapsverlof opnemen. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is van alles over het ouderschapsverlof vastgelegd, maar wat betekent dat voor u in simpele taal? Deze tool helpt u daarbij.

Lees verder »